การตั้งค่าผู้ใช้บน Mac ของคุณ

หากมีผู้ใช้ Mac ของคุณหลายคน คุณควรตั้งค่าบัญชีสำหรับแต่ละคนเพื่อให้เขาหรือเธอสามารถปรับแต่งการตั้งค่าและตัวเลือกโดยไม่ส่งผลต่อผู้ใช้คนอื่น

การเพิ่มผู้ใช้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดค่าปรับแต่งผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อก จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

 3. คลิกปุ่มเพิ่ม ที่อยู่ใต้รายการผู้ใช้

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพบัญชีใหม่ จากนั้นเลือกประเภทผู้ใช้

  • ผู้ดูแล:ผู้ดูแลสามารเพิ่มและจัดการผู้ใช้อื่นๆ ติดตั้งแอป และเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ใหม่ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Mac ของคุณครั้งแรกคือผู้ดูแลMac สามารถมีผู้ดูแลมากกว่าหนึ่งได้คุณสามารถสร้างใหม่หรือเปลี่ยนผู้ใช้มาตรฐานเป็นผู้ดูแลได้ด้วยเช่นกันห้ามตั้งค่าเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ดูแลหากคุณทำเช่นนั้น บุคคลอื่นอาจรีสตาร์ทเครื่อง Mac เพื่อเข้าถึงด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลในการดูแลให้เครื่อง Mac ของคุณปลอดภัย อย่าแบ่งปันชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

  • มาตรฐาน:ผู้ใช้มาตรฐานที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลผู้ใช้มาตรฐานสามารถติดตั้งแอปและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้งานของผู้ใช้เองผู้ใช้มาตรฐานไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้อื่นๆ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ใช้เหล่านั้นได้

  • จัดการด้วยการควบคุมโดยผู้ปกครอง:ผู้ใช้ที่ถูกจัดการโดยการควบคุมโดยผู้ปกครองสามารถเข้าถึงแอปและเนื้อหาที่กำหนดโดยผู้ดูแลที่จัดการผู้ใช้เท่านั้นผู้ดูแลสามารถจำกัดรายชื่อและการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวมถึงระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์

  • แชร์อย่างเดียว:ผู้ใช้แบบแชร์อย่างเดียวสามารถเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือแก้ไขการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ได้ในการให้สิทธิ์อนุญาตกับผู้ใช้ให้เข้าถึงไฟล์หรือหน้าจอที่แชร์ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในบานหน้าต่างการแชร์ไฟล์ การแชร์หน้าจอ หรือการจัดการระยะไกลของการตั้งค่าการแชร์

  • กลุ่ม:กลุ่มจะช่วยอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนมีสิทธิ์เข้าถึงแบบเดียวกันตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์ให้กับกลุ่ม และสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มจึงจะเข้าถึงได้คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะกลุ่มสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่แชร์ของคุณได้เช่นกันคุณควบคุมการเข้าถึงของกลุ่มไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์ของคุณได้โดยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงในส่วนการแชร์ไฟล์ในการตั้งค่าการแชร์

 5. ป้อนชื่อเต็มสำหรับผู้ใช้ใหม่ชื่อบัญชีจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในการใช้ชื่อบัญชีอื่น ให้ป้อนชื่อตอนนี้ แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

 6. ป้อนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้นั้น จากนั้นป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยันขอแนะนำให้ใช้คำใบ้รหัสผ่านเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จำรหัสผ่านของตัวเองได้

 7. คลิก สร้างผู้ใช้

 8. คุณยังสามารถปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้ได้เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ที่คุณสร้าง:

  • ในการให้ผู้ใช้เข้าถึงไฟล์และหน้าจอที่แชร์ของคุณในระยะไกลโดยใช้ Apple ID ให้คลิก ตั้งค่า จากนั้นป้อน Apple ID ของผู้ใช้Apple ID นั้นต้องเป็น Apple ID ตัวเดียวกันกับ Apple ID ที่ป้อนไว้สำหรับผู้ใช้ในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มใน Mac ของผู้ใช้

  • ในการให้ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านระหว่างที่เข้าสู่ระบบใน Mac เครื่องนี้ ให้เลือก “อนุญาตให้ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้ Apple ID”หากตัวเลือกนี้ถูกทำให้จางลง ให้คลิก ตั้งค่า แล้วป้อน Apple ID ของผู้ใช้

  • สำหรับผู้ดูแล ให้เลือก “อนุญาตให้ผู้ใช้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครื่องนี้”

  • สำหรับเด็ก หรือผู้ใช้ที่ได้รับการจัดการรายอื่น ให้เลือก “เปิดใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครอง”คลิก เปิดการควบคุมโดยผู้ปกครอง จากนั้นตั้งค่าการจำกัดสำหรับผู้ใช้นั้น

  • สำหรับผู้ใช้ที่แชร์อย่างเดียว ให้ระบุโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูได้และระบุว่าผู้ใช้สามารถแชร์หน้าจอร่วมกับคุณได้หรือไม่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแชร์ไฟล์ของคุณกับผู้ใช้ Mac เครื่องอื่น หรือ การแชร์หน้าจอของคุณ

การสร้างกลุ่ม

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดค่าปรับแต่งผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อก จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

 3. คลิกปุ่มเพิ่ม ที่อยู่ใต้รายการผู้ใช้

 4. คลิกที่เมนูป๊อปอัพบัญชีใหม่ จากนั้นเลือก กลุ่ม

 5. ตั้งชื่อกลุ่ม จากนั้นคลิก สร้างกลุ่ม

 6. เลือกแต่ละผู้ใช้และกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มไปยังกลุ่มใหม่

การแปลงผู้ใช้มาตรฐานไปเป็นผู้ดูแล

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดค่าปรับแต่งผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อก จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

 3. เลือกผู้ใช้มาตรฐานหรือผู้ใช้ที่จัดการในรายชื่อผู้ใช้ จากนั้นเลือก “อนุญาตผู้ใช้ให้ดูแลคอมพิวเตอร์เครื่องนี้”

การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ทั่วไปเป็นครั้งคราว

คุณสามารถสร้างผู้ใช้ทั่วไปเพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถใช้ Mac ของคุณได้โดยไม่ต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบเต็มคุณสามารถใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อจำกัดกิจกรรมของผู้ใช้ทั่วไป และระบุโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้เหล่านั้นสามารถดูได้

ผู้ใช้ทั่วไป:

 • ไม่จำเป็นต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ได้

 • ไม่สามารถเข้าสู่ระบบระยะไกลเมื่อเปิดอยู่ในการตั้งค่าการแชร์

ไฟล์ที่สร้างโดยบุคคลทั่วไปจะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชั่วคราว แต่โฟลเดอร์นั้นและข้อมูลอื่นๆ จะถูกลบเมื่อบุคคลทั่วไปออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานได้ด้วยคุณสมบัติ ค้นหา Mac ของฉัน ของ iCloud ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหา Mac ของคุณเมื่อสูญหายได้คุณสามารถหาตำแหน่ง Mac ของคุณหากมีคนพบ แล้วเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ทั่วไป จากนั้นใช้ Safari เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดค่าปรับแต่งผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อก จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

 3. เลือกผู้ใช้ทั่วไปในรายการผู้ใช้

 4. เลือก “อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้”

 5. หากคุณต้องการ ให้เลือก “เปิดใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครอง” จากนั้นคลิก เปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองหากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดที่คุณสามารถตั้งค่าได้ ให้ดู การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 6. ในการให้ผู้ใช้ทั่วไปใช้โฟลเดอร์ที่แชร์ของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่าย ให้เลือก “อนุญาตผู้ใช้ทั่วไปให้เชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ที่แชร์”

การปรับแต่งประสบการณ์การเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง

หากคุณเป็นผู้ดูแล คุณสามารถระบุลักษณะของหน้าต่างเข้าสู่ระบบที่ผู้ใช้อื่นทั้งหมดจะเห็นได้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดค่าปรับแต่งผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อก จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

 3. ภายในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่ม คลิกตัวเลือกเข้าสู่ระบบ

 4. คลิกที่เมนูป๊อปอัพ “เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ” จากนั้นเลือกผู้ใช้ หรือปิด

  หากคุณเลือกผู้ใช้ จากนั้นเมื่อใดก็ตามที่ Mac เริ่มต้นระบบ ผู้ใช้นั้นจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ หากคุณเลือก ปิด จากนั้นเมื่อเริ่มต้นระบบ Mac จะเปิดหน้าต่างเข้าสู่ระบบโดยแสดงผู้ใช้ทั้งหมดการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติจะส่งผลในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มการทำงาน Mac ใหม่สำหรับความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น อย่าตั้งค่า Mac ของคุณให้เข้าสู่ระบบผู้ดูแลโดยอัตโนมัติหาก FileVault เปิดอยู่ การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการหากคุณมีคำถามใดๆ ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ เพื่ออ่านข้อมูลแบบละเอียด

ในการให้สิทธิ์อนุญาตกับผู้ใช้ใหม่ให้เข้าถึงไฟล์หรือหน้าจอที่แบ่งปันของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในบานหน้าต่างการแบ่งปันไฟล์ การแบ่งปันหน้าจอ หรือการจัดการระยะไกล ของการตั้งค่าการแบ่งปัน

เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การแชร์

เปิดการตั้งค่าการแชร์ให้ฉัน