การใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

การช่วยการเข้าถึงเป็นความสามารถพื้นฐานใน Macไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในการมองเห็น การได้ยิน หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย OS X รวมคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณทำงานในวิธีที่คุณเลือก และให้การใช้ Mac ของคุณง่ายขึ้นไปอีก

ใช้ตัวอ่านหน้าจอในตัวที่เรียกว่า VoiceOver

OS X มี VoiceOver ซึ่งเป็นตัวอ่านหน้าจอในตัวที่จะอธิบายออกมาดังๆ ว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอของคุณ และพูดข้อความในเอกสาร หน้าเว็บ และหน้าต่างด้วยการใช้ VoiceOver คุณจะควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยแป้นพิมพ์หรือท่าทางบนแทร็คแพ็ดคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวแสดงอักษรเบรลล์ที่เปลี่ยนแปลงได้เพื่อใช้กับ VoiceOver ได้อีกด้วย

  • ในการเปิด VoiceOver ให้กด Command-F5

  • ในการปรับแต่ง VoiceOver โดยใช้ยูทิลิตี้ VoiceOver ให้กด Control-Option-F8 (เมื่อเปิด VoiceOver อยู่)

    เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver ให้ฉัน

  • ในการเรียนรู้วิธีใช้ VoiceOver ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยเหลือการเข้าถึง คลิก VoiceOver จากนั้นคลิก เปิดการฝึกใช้ VoiceOver

    เปิดบานหน้าต่าง VoiceOver ให้ฉัน

สำหรับวิธีใช้ VoiceOver ให้เลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ VoiceOver ขณะที่เปิดอรรถประโยชน์ VoiceOver อยู่

ขยายเนื้อหาบนหน้าจอ

หากรายการบนหน้าจอเล็กเกินไป คุณสามารถใช้การซูมเพื่อให้เนื้อหาใหญ่ขึ้นและดูได้ง่ายขึ้น

การใช้แป้นพิมพ์ในวิธีการอื่นๆ

หากคุณมีปัญหาในการใช้แป้นพิมพ์ คุณสามารถเปิด ปุ่มตรึง และ ปุ่มช้า เพื่อทำให้กดปุ่มได้ง่ายขึ้น

การเลื่อนตัวเมาส์ชี้โดยใช้แป้นพิมพ์

หากคุณมีปัญหาในการใช้เมาส์ คุณสามารถเปิดใช้ปุ่มเมาส์ จากนั้นใช้แป้นพิมพ์หรือแป้นคีย์ตัวเลขเพื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์และกดปุ่มเมาส์

ใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอกและการแปลงข้อความเป็นคำพูด

เปลี่ยนวิธีการทำงานแป้นคีย์บอร์ด เมาส์ และแทร็คแพดของคุณ

OS X มีวิธีหลากหลายในการปรับแต่งวิธีการทำงานแป้นพิมพ์ เมาส์ และแทร็คแพดด้วยตัวเองตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับความเร็วที่ตัวเมาส์ชี้เลื่อนผ่านหน้าจอเมื่อคุณเลื่อนนิ้วของคุณผ่านแทร็คแพ็ดได้

ควบคุม Mac ของคุณด้วยสวิตช์ที่ปรับเปลี่ยนได้

  • ด้วยตัวควบคุมสวิตช์ คุณจะสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่ปรับได้หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นเพื่อป้อนข้อความ ตอบโต้กับรายการต่างๆ ในหน้าจอ และควบคุม Mac ของคุณได้ตัวควบคุมสวิตช์จะสแกนแผงหรือส่วนติดต่อผู้ใช้จนกว่าจะใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือทำการกระทำ

    การใช้ตัวควบคุมสวิตช์

ในการตรวจสอบว่าเปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใดไว้บ้างอย่างง่ายดาย ให้เลือกตัวเลือกที่ด้านล่างสุดของการตั้งค่า การช่วยการเข้าถึง เพื่อแสดงสถานะการช่วยการเข้าถึงในแถบเมนู

ในการตั้งค่าคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงทั่วไปแบบรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดการตั้งค่าระบบ ให้กด Option-Command-F5ในการฟังชื่อตัวเลือกที่พูดวนไปเป็นรอบ ให้กด Tabในการตั้งค่าตัวเลือกผู้พิการเพิ่มเติม ให้คลิก การตั้งค่า

ในแอพบางแอพ คุณสามารถให้ Mac ของคุณพูดข้อความได้โดยเลือกแก้ไข > คำพูด > เริ่มพูดคุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้ใช้ได้ในทุกภาษา