การตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว
การแชร์กันในครอบครัวช่วยให้สมาชิกในครอบครัวของคุณไ ...

เพิ่มบัญชีอินเทอร์เน็ตของคุณ
เพิ่ม Twitter, Facebook และบัญชีอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ...

ใช้ Mac ของคุณโทรออก
การและรับสาย เมื่อคุณต้องการโทรออกหรือรับสายเรียกเ ...