การใช้ Mac ของคุณโทรออกและรับสาย

เมื่อคุณต้องการโทรออกหรือรับสายเรียกเข้า คุณไม่จำเป็นต้องใช้ iPhone ของคุณ คุณสามารถใช้ Mac ของคุณได้เมื่อมีสายโทรเข้า การแจ้งจะปรากฏขึ้นในเครื่อง Mac ของคุณ และคุณสามารถรับสายได้

คุณสามารถเริ่มโทรออกบนเครื่อง Mac ของคุณจาก Face Time, ผู้ติดต่อ, Safari, เมล, แผนที่, Spotlight และแอปอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

หมายเหตุ: สายที่คุณโทรออกและรับบนเครื่อง Mac ของคุณใช้นาทีการโทรในระบบเซลลูลาร์ อาจมีค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์

สิ่งที่ต้องใช้

ในการโทรออกและรับสายโทรศัพท์บนเครื่อง Mac ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ให้แน่ใจ:

 • iPhone ของคุณได้ติดตั้ง iOS 8 ขึ้นไปแล้ว

 • เครื่อง Mac และ iPhone ของคุณอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi

 • เครื่อง Mac และ iPhone ของคุณลงชื่อเข้าใน iCloud และ FaceTime โดยใช้ Apple ID เดียวกันหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ลงชื่อเข้าสู่ FaceTime

 • Mac และ iPhone ของคุณเปิดใช้สายโทรผ่าน Wi-Fi อยู่

การตั้งค่า iPhone ของคุณ

 • iOS 9:ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ตัวเลือกต่างๆ จะปรากฏโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

  • หากคุณเห็นการโทรผ่าน Wi-Fi ให้แตะแล้วเปิดใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ใน iPhone เครื่องนี้

   หลังจากที่คุณเปิดการโทรผ่าน Wi-Fi คุณอาจเห็นปุ่มเพิ่มการโทรผ่าน Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆแตะที่ปุ่มเพื่ออนุญาตสายโทรให้ใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณที่ไม่อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ iPhone ของคุณ หรือในกรณีที่โทรศัพท์ของคุณปิดอยู่หรืออีกประการหนึ่งคือ คุณยังคงสามารถใช้ Mac ของคุณเพื่อโทรออกได้ แต่ iPhone ของคุณต้องเปิดเครื่องอยู่และอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ Mac ของคุณ

   หมายเหตุ: เฉพาะผู้ให้บริการโทรศัพท์บางรายที่รองรับสายโทรผ่าน Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ iPhone ของคุณหากต้องการดูข้อมูล ให้ดูบทความการสนับสนุนของ Apple เรื่องการโทรผ่าน Wi-Fiคุณยังต้องใช้ iPhone 5s, iPhone 5c ขึ้นไปด้วย

  • หากคุณเห็นตัวเลือกโทรในอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้แตะตัวเลือกนั้นแล้วเปิดใช้งาน

   ตัวเลือกนี้จะอนุญาตสายโทรให้ใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณที่อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ iPhone ของคุณ

 • iOS 8:ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime จากนั้นเปิดสายโทรเซลลูลาร์ iPhone

การเปิดหรือปิดสายโทรผ่าน Wi-Fi ใน Mac ของคุณ

หากคุณเปิดสายโทรผ่าน Wi-Fi ใน iPhone ของคุณ เมื่อคุณเปิด FaceTime ใน Mac ของคุณ ขั้นตอนบนหน้าจออาจปรากฏขึ้นเพื่อให้เปิดสายโทรผ่าน Wi-Fi ใน Mac ของคุณหากระบบไม่สอบถามคุณ ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. เปิด Face Time จากนั้นเลือก FaceTime > การตั้งค่า

 2. เลือก “โทรจาก iPhone”

  หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณได้ทำตามข้อกำหนดทั้งหมดข้างต้นแล้ว จากนั้นจึงเปิดการตั้งค่า FaceTime อีกครั้ง

 3. หากปุ่มอัพเกรดเป็นสายโทรผ่าน Wi-Fi ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่มนั้น แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

  ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นหากผู้ให้บริการของคุณรองรับการโทรผ่าน Wi-Fi เมื่อ iPhone ของคุณปิดอยู่หรืออยู่ในเครือข่าย Wi-Fi อื่น

ในการปิดการโทร ให้เลิกเลือก “โทรจาก iPhone”

การโทรออก

 • จาก FaceTime:ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในช่องค้นหาแล้วคลิกปุ่มเสียง หรือคลิก เสียง เพื่อดูสายโทรออกที่ผ่านมาของคุณ

 • จากผู้ติดต่อ:เลือกผู้ติดต่อ แล้วย้ายตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์

 • จาก Safari:เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากหน้าเว็บ แล้วคลิกที่เมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการโทรออกจาก iPhone เครื่องใด

 • จากแอปเมล:วางตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือหมายเลขโทรศัพท์ในอีเมล แล้วคลิกที่เมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการโทรออกจาก iPhone เครื่องใด

 • จากแผนที่:คลิกสถานที่ที่คุณสนใจ แล้วคลิกที่ปุ่มข้อมูล วางตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์

 • จาก Spotlight:ป้อนชื่อของบุคคลหรือสถานที่ในช่องค้นหา Spotlight จากนั้นเลือกผลการค้นหาที่ตรงกันย้ายตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นคลิกปุ่มโทรศัพท์

การรับสาย

 • รับสายเข้า:คลิก รับสาย

 • ส่งข้อความตัวอักษรโดยใช้ iMessage:คลิก ที่อยู่ติดกับ ปฏิเสธ จากนั้นเลือกตอบกลับเป็นข้อความ

 • สร้างรายการเตือนความจำเพื่อโทรกลับหาบุคคลนั้น:คลิก ที่อยู่ติดกับ ปฏิเสธ จากนั้นเลือก เตือนฉัน

  ในหน้าต่างสายเรียกเข้า คลิกที่เมนูป๊อปอัพที่อยู่ถัดจาก ปฏิเสธ เพื่อส่งข้อความตัวอักษร หรือสร้างเตือนความจำ

ในขณะที่คุณคุยโทรศัพท์อยู่

 • ปิดเสียงด้วยตัวคุณเอง:คลิก ปิดเสียง

  คุณยังคงสามารถได้ยินเสียงของผู้ที่คุณคุยโทรศัพท์ด้วยได้

 • การตอบรับการแจ้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ:คลิกที่การแจ้งการโทรและป้อนหมายเลข

 • สลับเป็นการโทรผ่านจอภาพแบบ FaceTimeคลิก วิดีโอ

 • ใช้งานสายเรียกซ้อน:หากคุณกำลังโทรอยู่ แล้วมีการแจ้งสายเรียกเข้าใหม่ปรากฏขึ้น คลิกที่ พักสายและตอบรับคลิก ปุ่มสลับสาย เพื่อสลับระหว่างสาย

 • เริ่มต้นการประชุมสายเมื่อคุณมีการโทรอีกสายหนึ่งพักสายอยู่:ในขณะที่คุณกำลังโทรและมีการโทรอีกสายหนึ่งพักสายอยู่ ให้คลิก ผสาน

 • ถ่ายโอนการโทรไปยัง iPhone ของคุณ:เมื่อ Mac ของคุณอยู่ใกล้กับ iPhone ของคุณ ให้แตะไอคอน Handoff ที่ปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติทางด้านซ้ายล่างสุดของหน้าจอล็อกของ iPhone หรือคลิกไอคอน Handoff ที่ปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของ Dock ใน Mac ของคุณ

  ป้ายประกาศ “แตะเพื่อกลับไปสายโทร” อาจปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอใน iPhone ของคุณเมื่อปลดล็อกแล้ว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณตั้งค่าสายโทรผ่าน Wi-Fi