การเขียนแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดี

หาก Mac ของคุณมีไดรฟ์ออปติคอลในตัวหรือคุณเชื่อมต่อไดรฟ์ดีวีดีภายนอก (ตัวอย่างเช่น Apple USB SuperDrive) คุณจะสามารถเขียนไฟล์ลงในแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดีเพื่อแชร์ไฟล์ของคุณกับเพื่อนๆ ย้ายไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ หรือสร้างไฟล์ข้อมูลสำรองได้ดิสก์ที่คุณเขียนโดยใช้ Mac ของคุณยังสามารถใช้ได้กับ Windows และคอมพิวเตอร์ประเภทอื่น ๆ ได้

 1. การใส่แผ่นดิสก์เปล่าลงในออปติคอลไดรฟ์

  หากคุณเห็นหน้าต่างโต้ตอบ ให้คลิกที่เมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือก เปิด Finder เลือก "ทำให้การกระทำนี้เป็นค่าเริ่มต้น" หากคุณต้องการเปิด Finder ทุกครั้งที่คุณใส่แผ่นดิสก์เปล่าลงไป

  ดิสก์จะปรากฏบนเดสก์ท็อป

 2. คลิกสองครั้งที่ดิสก์เพื่อเปิดหน้าต่างขึ้นมา จากนั้นให้ลากไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเขียนลงในหน้าต่าง

  นามแฝงของไฟล์จะถูกวางไว้ในหน้าต่างดิสก์ไฟล์ต้นฉบับจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายหรือลบออกจากตำแหน่งเดิม

  หมายเหตุ: หากคุณต้องการเขียนไฟล์เดียวกันลงดิสก์หลาย ๆ ครั้ง ให้ใช้โฟลเดอร์เขียนแผ่น

 3. จัดเรียงและตั้งชื่อไฟล์ใหม่

  เมื่อเขียนดิสก์แล้ว รายการในแผ่นดิสก์จะมีชื่อและตำแหน่งเดียวกันกับที่แสดงอยู่ในหน้าต่างดิสก์หลังจากเขียนดิสก์เสร็จสิ้น คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายการได้

 4. เลือก ไฟล์ > เขียน [ดิสก์] จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

  ไฟล์ตามนามแฝงจะถูกเขียนลงบนแผ่นดิสก์ นอกจากนี้ หากคุณเพิ่มโฟลเดอร์ที่มีนามแฝงอยู่ลงไปในดิสก์ ไฟล์ของนามแฝงนั้นๆ จะถูกเขียนลงแผ่นดิสก์ด้วยเช่นกัน

  หมายเหตุ: หากคุณดีดดิสก์ออกโดยไม่เขียน โฟลเดอร์สำหรับเขียนที่มีรายการไฟล์ที่คุณคัดลอกเพื่อเขียนลงดิสก์จะถูกสร้างและเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปของคุณในการทำให้กระบวนการเขียนแผ่นเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ไอคอนเขียนแผ่น ถัดจากโฟลเดอร์ใน แถบข้าง Finderหรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ดิสก์ จากนั้นเลือก เขียนดิสก์ จากเมนูลัด

ในการเขียนภาพดิสก์ (ไฟล์ .dmg) ไปที่ดิสก์ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกไฟล์ภาพดิสก์ เลือก “เขียนภาพดิสก์ [ชื่อดิสก์] ไปที่ดิสก์” จากเมนูทางลัด จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำคุณยังสามารถเขียนไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอจากคลัง iTunes ของคุณได้อีกด้วยสำหรับคำแนะนำ ให้ดู สร้างแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดีของคุณเอง

เคล็ดลับ: ในการลบเนื้อหาของดิสก์ที่เขียนทับได้ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกไดรฟ์แผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีในแถบข้าง Finder แล้วเลือกลบดิสก์ที่เขียนทับได้จากเมนูทางลัด