การจัดเก็บเอกสารใน iCloud Drive

iCloud Drive จัดเก็บงานนำเสนอ สเปรดชีต เอกสาร PDF รูปภาพ และเอกสารประเภทอื่น ๆ ใน iCloud เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารจากอุปกรณ์ใด ๆ ของคุณที่ตั้งค่าไว้กับ iCloud Drive ซึ่งจะให้แอพของคุณแชร์เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถทำงานในไฟล์เดียวกันจากแอพหลายตัวได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ iCloud Drive คืออะไร

คุณสามารถใช้ iCloud Drive ในคอมพิวเตอร์ Mac (OS X v10.10 ขึ้นไป) อุปกรณ์ iOS (iOS 8 ขึ้นไป) และคอมพิวเตอร์ Windows ที่มี iCloud สำหรับ Windows (ต้องใช้ Windows 7 ขึ้นไป)คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud ที่ใช้ Apple ID เดียวกัน iCloud Drive สามารถใช้ได้ใน Pages, Numbers, Keynote, GarageBand และแอพอื่นๆ ที่รองรับ

คุณยังสามารถเข้าถึง iCloud Drive ได้ทาง iCloud.comจากเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows คุณสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ ลบไฟล์ จัดระเบียบไฟล์เป็นโฟลเดอร์ต่างๆ และเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้

การตั้งค่า iCloud Drive และย้ายข้อมูลจากเอกสารและข้อมูล

บัญชี iCloud ของคุณต้องอัปเกรดให้ใช้ iCloud Drive ก่อนที่คุณจะสามารถจัดเก็บเอกสารใน iCloud Drive ได้คุณอาจได้ทำไปแล้วเมื่อคุณได้เริ่มตั้งค่า Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณหากคุณไม่ได้อัปเกรดในระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถอัปเกรดได้ตลอดเวลาโดยเพียงแค่เปิด iCloud Drive ใน Mac อุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Windows

ข้อสำคัญ: หากคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ไว้สำหรับเอกสารและข้อมูลก่อนที่คุณจะอัปเกรดเป็น iCloud Drive เอกสารและข้อมูลของคุณที่จัดเก็บไว้ใน iCloud จะถูกคัดลอกไปไว้ใน iCloud Drive เมื่อคุณอัปเกรดจากนั้นเอกสารและข้อมูลเหล่านั้นจะสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ของคุณที่ตั้งค่าสำหรับ iCloud Drive

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. เปิด iCloud Drive

  คุณจะถูกถามเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการที่จะอัปเกรดบัญชี iCloud ของคุณเป็น iCloud Drive จากเอกสารและข้อมูลหรือไม่หากระบบไม่ได้ถามคุณเกี่ยวกับ iCloud Drive แสดงว่าบัญชี iCloud ของคุณได้รับการอัปเกรดแล้ว

หลังจากอัปเกรดเป็น iCloud Drive ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ iOS เครื่องหนึ่งแล้ว คุณจะสามารถเปิดใช้ iCloud Drive ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นๆ ได้หากคุณไม่ได้เปิด iCloud Drive ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง เอกสารและข้อมูลในอุปกรณ์เครื่องนั้นจะไม่ได้อัปเดตให้ตรงกันอยู่เสมอกับเอกสารและข้อมูลในอุปกรณ์เครื่องต่างๆ ของคุณซึ่งตั้งค่าไว้สำหรับ iCloud Drive

ข้อมูลพื้นฐาน iCloud Drive

ทุกอย่างใน iCloud Drive จะจัดไว้ในโฟลเดอร์ เช่นเดียวกับโฟลเดอร์อื่นที่คุณใช้งานบน Mac ของคุณบางโฟลเดอร์จะสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับแอพที่รองรับ iCloud Drive เช่น การแสดงตัวอย่าง, TextEdit, Pages, Numbers และ Keynoteคุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบรายการที่คุณเพิ่มเข้าไปใน iCloud Drive

ในการทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์ใน iCloud Drive ให้คลิก iCloud Drive ใน แถบข้าง Finder

 • การนำเอกสารไว้ในโฟลเดอร์แอพ:โฟลเดอร์แอพใน iCloud Drive จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับแอพที่รองรับ iCloud Drive บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณคุณสามารถย้ายเอกสารไว้ในโฟลเดอร์เหล่านี้ แล้วสร้างโฟลเดอร์ไว้ข้างใน แต่โฟลเดอร์เหล่านั้นจะสามารถใส่ได้เฉพาะเอกสารที่แอพนั้นสามารถเปิดได้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์การแสดงตัวอย่างสามารถใส่เอกสาร PDF และไฟล์รูปภาพประเภทต่าง ๆ ได้ แต่จะไม่สามารถใส่ภาพยนต์หรือไฟล์ Zip ได้

 • การย้ายรายการไว้ในโฟลเดอร์:ลากไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น ๆใน iCloud Drive หรือไปยัง iCloud drive ที่อยู่ระดับเดียวกันกับโฟลเดอร์แอพ

 • การย้ายรายการไปยัง Mac ของคุณ และเอารายการเหล่านั้นออกจาก iCloud Drive:ลากไฟล์และโฟลเดอร์จาก iCloud Drive ไปยัง Mac ของคุณรายการเหล่านั้นจะถูกคัดลอกไปยัง Mac ของคุณ และจะเอาออกจาก iCloud Drive ในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณที่ตั้งค่า iCloud โดยทันที และรายการนั้นก็จะถูกเอาออกจาก iCloud Drive บน iCloud.com ด้วยหากคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถลากรายการนั้นกลับเข้าไปที่ iCloud Drive ได้

 • การคัดลอกรายการไปยัง iCloud Drive:ลากไฟล์และโฟลเดอร์จาก Mac ของคุณไปยัง iCloud Driveคุณจะได้สำเนารายการของคุณในทั้งสองที่ไฟล์ที่อยู่ใน iCloud Drive จะอัปเดตให้ตรงกันอยู่เสมอบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณซึ่งตั้งค่าไว้สำหรับ iCloud Drive

คุณยังสามารถใช้ iCloud Drive เมื่อคุณเปิดเอกสาร หรือบันทึกเอกสารใหม่ในแอพที่รองรับ iCloud Drive.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อมูลพื้นฐานของโฟลเดอร์ และ การลบไฟล์และโฟลเดอร์

การย้ายเอกสารที่บันทึกไว้ไปยัง iCloud Drive

ในแอพที่ให้คุณบันทึกเอกสารใน iCloud Drive เช่น TextEdit และการแสดงตัวอย่าง คุณยังสามารถย้ายเอกสารที่บันทึกไว้จาก Mac ของคุณ ไปยัง iCloud Drive ได้ด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การบันทึกเอกสาร

 1. เมื่อเปิดเอกสารในแอพ ให้เลือก ไฟล์ > ย้ายไปที่

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพ เลือก iCloud Drive หรือ [AppName] เช่น iCloud จากนั้นคลิก ย้าย

  หากคุณเลือก iCloud Drive เอกสารจะย้ายไปที่ระดับหลักของ iCloud Drive

  หากคุณเลือก [AppName]—iCloud เอกสารจะย้ายไปที่โฟลเดอร์แอพใน iCloud Drive

เอกสารใน iCloud Drive สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณที่ตั้งค่ากับ iCloud Drive และคุณยังคงสามารถแก้ไขเอกสารเหล่านั้นได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่สามารถคัดลอก ย้าย หรือบันทึกเอกสารใน iCloud Drive ได้

หากคุณไม่สามารถย้ายหรือบันทึกเอกสารใน iCloud Drive ได้ พื้นที่จัดเก็บเอกสารของ iCloud ของคุณอาจจะเต็มเอกสารยังคงอยู่ใน Mac ของคุณ และจะถูกอัปโหลดเข้า iCloud Drive เมื่อมีพื้นที่ให้ใช้ได้

 • ในการเพิ่มพื้นที่ คุณสามารถอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณได้คุณยังสามารถเอารายการที่คุณไม่ต้องการเก็บใน iCloud Drive ออกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการพื้นที่จัดเก็บ iCloud

การเอาเอกสารที่บันทึกออกจาก iCloud Drive

ในแอพที่ให้คุณบันทึกเอกสารใน iCloud Drive เช่น TextEdit และการแสดงตัวอย่าง คุณยังสามารถย้ายเอกสารที่บันทึกไว้จาก iCloud Drive ไปยังโฟลเดอร์ใน Mac ของคุณได้การเอาเอกสารออกจาก iCloud จะลบเอกสารทั้งจาก iCloud Drive และจากอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ ของคุณที่ตั้งค่ากับ iCloud Driveเอกสารเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปใน iCloud Drive บน iCloud.com ด้วย

 1. เมื่อเปิดเอกสารในแอพ ให้เลือก ไฟล์ > ย้ายไปที่

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพ เลือกโฟลเดอร์บน Mac ของคุณจากนั้น คลิกย้าย