Збереження документів

Зберігайте документи в будь-який час. У багатьох програмах передбачено автоматичне збереження документів під час роботи з ними (наприклад, Pages, Numbers, Keynote і Мініредактор). Якщо програма не підтримує автоматичне збереження документа, рекомендовано під час роботи з документом періодично зберігати його.

Якщо не потрібно редагувати оригінальну версію документа або якщо документ потрібно зберегти в іншому форматі, можна створити копію документа та зберегти її.

Збереження документа

У програмах із функцією автоматичного збереження передбачено автоматичне збереження документів у процесі внесення змін у ці документи. Однак, щоб зберегти певну версію документа або присвоїти йому ім’я, можна будь-коли скористатися відповідною можливістю, вибравши «Файл» > «Зберегти».

У деяких програмах (наприклад, Оглядач і Мініредактор) можна зберігати документи безпосередньо в iCloud Drive. До документів в iCloud Drive можна отримати доступ за допомогою комп’ютера і пристрою iOS, які настроєно на взаємодію з iCloud Drive.

  1. Виберіть меню «Файл» > «Зберегти», а потім присвойте документу ім’я.

  2. Додайте будь-які теги, за допомогою яких за потреби можна відшукати документ.

  3. Щоб вибрати розташування для зберігання документів, скористайтеся меню «Розташування».

    Можна вибрати папку потрібної програми в iCloud, будь-яке розташування в iCloud Drive або на комп’ютері Mac. Якщо потрібне розташування не відображається, натисніть спрямований униз трикутник.

  4. Задайте інші опції, а потім натисніть «Зберегти».

Збереження копії документа

У більшості програм меню «Файл» містить команду «Зберегти як» або «Дублювати». Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Виберіть меню «Файл» > «Зберегти як», а потім присвойте новому документу ім’я. Якщо в меню «Файл» не відображається команда «Зберегти як», натисніть і утримуйте клавішу Alt, а потім виберіть «Файл» > «Зберегти як».

  • Виберіть «Файл» > «Дублювати», щоб скопіювати документ, внесіть необхідні зміни, а потім натисніть «Файл» > «Зберегти», щоб присвоїти копії документа ім’я.

    Якщо потрібно змінити формат, натисніть спливне меню «Формат файла» і виберіть опцію.