Сканування зображень і документів

Якщо у вас є сканер або принтер зі сканером, вам не знадобиться будь-яке спеціальне програмне забезпечення для сканування зображень.

Перш ніж виконувати сканування, відкрийте сканер. Дотримуйтесь інструкцій із використання сканера із пристроєм автоподавання документів або інструкцій із використання планшетного сканера. За допомогою сканера із пристроєм автоматичного подавання документів можна відсканувати кілька сторінок за один раз. За допомогою планшетного сканера можна одночасно відсканувати кілька невеликих зображень, зберегти кожне зображення в окремому файлі та вирівняти будь-які зображення, які були викривлені під час сканування на склі принтера.

Примітка. Подані нижче опції можуть бути недоступні для певних сканерів. Якщо ці інструкції відрізняються від того, що ви бачите на екрані, перегляньте супровідну документацію стосовно програми, яку ви використовуєте.

Відкривання сканера

 1. Під’єднайте сканер до комп’ютера, підключіть його до мережі живлення та ввімкніть.

 2. Виберіть меню «Яблуко» > «Системні параметри» та натисніть «Принтери і сканери».

  Відкрити панель параметрів «Принтери і сканери»

 3. Виберіть сканер у списку ліворуч, а потім натисніть кнопку «Відкрити сканер», розташовану праворуч.

  Якщо на сканері передбачено також функції принтера, можливо, перед натисканням «Відкрити сканер» потрібно натиснути кнопку «Сканувати», розташовану праворуч.

  Якщо кнопка «Відкрити сканер» не відображається, рекомендовано настроїти сканер або переглянути в супровідній документації інформацію про виконання сканування.

Сканування за допомогою сканера із пристроєм автоподавання документів

Під час сканування документа за допомогою сканера з пристроєм автоподавання документів передбачено застосування однакових параметрів сканування для всіх сторінок, які завантажено в лоток сканера. Щоб сканувати сторінки із застосуванням різних параметрів (наприклад, одні сторінки слід сканувати в монохромному режимі, а інші — у кольоровому), скануйте ці сторінки певними групами.

 1. Покладіть сторінки в лоток для документів сканера.

 2. Виберіть «Використати автоподавання».

 3. Настройте параметри сканування. Щоб відобразити всі доступні опції, слід натиснути «Показати деталі». Можна вибрати один із наведених нижче варіантів.

  • Вибір типу зображення, яке потрібно відсканувати: Скористайтеся спливним меню «Тип».

   Виберіть параметр «Текст» для чорно-білих зображень із високим контрастом, наприклад для документа. Для зображень із градаціями сірого слід вибрати «Чорно-білий», а для кольорових зображень — «Колір».

  • Двостороннє сканування сторінки: Виберіть «Дуплексний друк».

  • Вибір розміру відсканованого документа: Скористайтеся спливним меню «Розмір».

  • Вибір місця збереження відсканованих документів: Скористайтеся спливним меню «Зберегти в».

   У разі вибору папки документи буде збережено в цій папці. У разі вибору програми документи буде відкрито за допомогою цієї програми.

  • Настроювання кольорів або експозиції відсканованого зображення: У спливному меню «Корекція зображення» виберіть «Вручну», а потім настройте елементи керування.

   Якщо елементи керування корекцією зображення не відображаються, прокрутіть вікно сканера донизу або збільште це вікно.

 4. Натисніть «Сканувати».

  Сканер розпочне по черзі сканувати сторінки.

У разі сканування кількох зображень, які потрібно зберегти в одному документі, можна об’єднати PDF-файли.

Сканування за допомогою планшетного сканера

 1. Розмістіть документи на склі сканера.

  Якщо кожний документ потрібно зберегти як окремий файл, переконайтеся, що між цими документами на склі сканера є вільний простір. Якщо зображення містить багато білих ділянок, сканер може імпортуватися це зображення як кілька відсканованих зображень.

 2. У разі наявності параметра «Використати автоподавання» вимкніть його.

 3. Щоб вибрати розташування для збереження відсканованих документів, скористайтеся спливним меню зліва.

  У разі вибору папки документи буде збережено в цій папці. У разі вибору програми документи буде відкрито за допомогою цієї програми.

 4. У спливному меню праворуч виберіть розмір зображення або документа, сканування яких триває.

  Можна вибрати стандартний розмір паперу або один з таких варіантів:

  • Виявити окремі зображення: Зберегти кожен окремий елемент в окремий файл, а також вирівняти, якщо його криво скановано.

  • Визначити зовнішній контур: Включити всі елементи зі скла сканера в одне достатньо велике зображення. Криві елементи не виправлено.

 5. Натисніть «Сканувати».

  Попереднє сканування визначає, які предмети містяться на склі сканера. Для кожного створеного файла виконується додаткове сканування.