Sử dụng Trung tâm Thông báo

Trung tâm Thông báo cho phép bạn xem thông tin chi tiết về ngày của mình — các cuộc hẹn, thời tiết, sinh nhật, thậm chí cả phần tóm tắt những gì bạn dự định cho ngày mai — và xem các thông báo bạn đã bỏ lỡ.

Để mở biểu tượng Trung tâm Thông báo, hãy bấm vào biểu tượng tương ứng trên thanh menu, hoặc vuốt sang trái bằng hai ngón tay từ cạnh phải của bàn di chuột.

Chế độ xem hôm nay hiển thị thời tiết, lời nhắc và một sự kiện vào ngày mai. Bấm vào tab Thông báo để xem các thông báo bị lỡ của bạn.

Mẹo: Để tùy chỉnh hoặc dừng thông báo, hãy bấm vào biểu tượng tùy chọn Thông báo ở góc dưới cùng bên phải của Trung tâm Thông báo.

Xem tổng quan về ngày của bạn

Trong Trung tâm Thông báo, bấm vào Hôm nay, rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây.

  • Lấy thông tin chi tiết: Bấm vào một mục trong tiện ích. Chẳng hạn, bấm vào một mục trong tiện ích Thời tiết để hiển thị thông tin dự báo hàng giờ và dự báo cho năm ngày. Hoặc bấm vào một mục trong tiện ích Lịch để mở mục đó trong ứng dụng Lịch.

  • Thực hiện tác vụ: Bấm vào mục tiện ích hoặc hộp kiểm tương ứng. Chẳng hạn, bấm vào biểu tượng trong tiện ích Xã hội để đăng tin tức mới nhất của bạn lên LinkedIn, Facebook, Twitter hoặc vào Tin nhắn. Hoặc bấm vào hộp kiểm của lời nhắc để hoàn tất mục đó.

  • Tùy chỉnh tiện ích: Di chuyển con trỏ lên trên tiện ích, rồi bấm vào nút Thông tin hiện ra.

  • Sắp xếp lại tiện ích: Bấm vào Sửa ở cuối chế độ xem Hôm nay, rồi kéo tiện ích lên trên hoặc xuống dưới.

  • Thêm hoặc xóa tiện ích: Bấm vào Sửa ở cuối chế độ xem Hôm nay. Để thêm tiện ích, hãy bấm vào nút Thêm . Để xóa tiện ích, hãy bấm vào nút Xóa ; tiện ích sẽ bị xóa khỏi danh sách các tiện ích khả dụng.

  • Tải thêm tiện ích: Bấm vào Sửa ở cuối chế độ xem Hôm nay, bấm vào App Store, rồi mua hoặc tải về tiện ích từ cửa hàng Ứng dụng. Để biết thêm thông tin về việc mua và tải về các ứng dụng, hãy xem Tìm, mua và tải về các ứng dụng.

Nếu bạn không thấy tài khoản trong tiện ích Xã hội, hãy chọn menu Apple > Tùy chọn, bấm vào Phần mở rộng, bấm vào Menu Chia sẻ, rồi chọn tài khoản. Chế độ xem Hôm nay chỉ hiển thị các tài khoản cho phép việc đăng bài hoặc nhắn tin.

Mở tùy chọn Phần mở rộng cho tôi

Xem thông báo bị lỡ

Trong Trung tâm Thông báo, bấm vào Thông báo, rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây.

  • Lấy thông tin chi tiết: Bấm vào thông báo để xem mục đó trong ứng dụng được liên kết. Chẳng hạn, bấm vào thông báo Mail để xem email trong Mail. Khi bạn mở một mục, mục đó sẽ bị xóa khỏi chế độ xem Thông báo.

  • Xóa tất cả các thông báo cho một ngày hoặc một ứng dụng: Di chuyển con trỏ lên trên ngày hoặc ứng dụng trong chế độ xem Thông báo, rồi bấm vào Đóng .