Tập trung vào ứng dụng ở toàn màn hình hoặc Chế độ xem Tách rời

Trong nhiều ứng dụng, bạn có thể tận dụng đến từng inch màn hình bằng cách dùng ứng dụng ở toàn màn hình — ứng dụng mở rộng ra toàn bộ màn hình — hoặc mở ứng dụng thứ hai để dùng hai ứng dụng cạnh nhau ở Split View. Bạn có thể tập trung vào nội dung trên các cửa sổ mà không lo bị phân tâm vì màn hình nền.

Hai ứng dụng cạnh nhau trong Split View

Thanh menuDock là các mục dễ truy cập khi bạn cần dùng chúng, và bạn chỉ cần vuốt một lần để thấy màn hình nền, các ứng dụng khác ở toàn màn hình hoặc Split View và bất kỳ không gian nào bạn tạo ra.

Dùng ứng dụng trên toàn màn hình

Một số ứng dụng không hỗ trợ chế độ toàn màn hình.

 1. Ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ ứng dụng, hãy bấm vào nút màu lục, hoặc nhấn Control-Command-F.

  Nút dùng để chuyển sang toàn màn hình
 2. Ở chế độ toàn màn hình, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Hiển thị và ẩn thanh menu: Di chuyển con trỏ vào hoặc ra khỏi phần đầu màn hình để truy cập các menu của ứng dụng.

  • Hiển thị và ẩn Dock: Di chuyển con trỏ vào hoặc ra khỏi phần cuối hoặc cạnh bên của màn hình, tùy theo vị trí của Dock.

  • Di chuyển giữa các ứng dụng khác ở toàn màn hình: Vuốt sang trái hoặc phải trên bàn di chuột hoặc Magic Mouse của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu các cử chỉ bàn di chuột và chuột.

 3. Để dừng việc dùng ứng dụng ở toàn màn hình, hãy di chuyển con trỏ đến góc trên cùng bên trái của màn hình, rồi bấm vào nút màu lục, hoặc nhấn Control-Command-F.

  Nút dùng để rời khỏi chế độ toàn màn hình

Mẹo: Bạn muốn có cửa sổ lớn hơn nhưng không muốn chuyển sang toàn màn hình? Hãy mở rộng cửa sổ hết cỡ bằng cách giữ phím Option khi bạn bấm vào nút tăng tối đa màu lục . Cửa sổ sẽ được mở rộng, nhưng thanh menu và Dock vẫn được hiển thị. Để quay lại kích cỡ cửa sổ trước, hãy giữ Option và bấm vào nút đó lần nữa.

Bạn cũng có thể bấm hai lần vào thanh tiêu đề của ứng dụng để mở rộng cửa sổ. Nếu ứng dụng bị thu nhỏ vào Dock thay vì được mở rộng cửa sổ, thì bạn có thể thay đổi cài đặt của thanh tiêu đề trong tùy chọn Dock.

Dùng hai ứng dụng ở Split View

Một số ứng dụng không hỗ trợ Split View.

 1. Ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ ứng dụng, hãy bấm và giữ nút màu lục, kéo cửa sổ sang bên bạn muốn, rồi nhả nút đó ra.

  Nút dùng để chuyển sang toàn màn hình
 2. Ở bên còn lại của màn hình, hãy bấm vào ứng dụng thứ hai mà bạn muốn sử dụng.

 3. Ở Split View, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Định cỡ lại các cửa sổ: Kéo thanh phân tách ở giữa sang bên trái hoặc phải.

  • Thay đổi bên: Sử dụng thanh công cụ của cửa sổ để kéo cửa sổ sang bên kia. Nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy bấm vào cửa sổ, rồi di chuyển con trỏ lên đầu màn hình.

  • Hiển thị và ẩn thanh menu: Di chuyển con trỏ vào hoặc ra khỏi phần đầu màn hình để truy cập các menu của ứng dụng.

  • Hiển thị và ẩn Dock: Di chuyển con trỏ vào hoặc ra khỏi phần cuối hoặc cạnh bên của màn hình, tùy theo vị trí của Dock.

 4. Để dừng việc dùng ứng dụng ở Split View, hãy bấm vào cửa sổ của ứng dụng đó, hiển thị thanh menu, rồi bấm vào nút màu lục ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ, hoặc nhấn Control-Command-F.

  Ứng dụng còn lại được mở rộng ra toàn màn hình và bạn có thể truy cập ứng dụng đó trong thanh Spaces. Để dừng việc dùng ứng dụng ở toàn màn hình, hãy di chuyển con trỏ lên trên hình thu nhỏ của ứng dụng đó trong thanh Spaces, rồi bấm vào nút Xóa hiện ra ở góc trên cùng bên trái của hình thu nhỏ.

Mẹo: Nếu bạn đang dùng một ứng dụng ở toàn màn hình, thì bạn có thể chọn nhanh một ứng dụng khác cần dùng trong Split View. Nhấn Control-Mũi tên Lên hoặc vuốt lên bằng ba ngón tay để truy cập Mission Control, rồi kéo một cửa sổ từ Mission Control lên trên hình thu nhỏ của ứng dụng toàn màn hình trong thanh Spaces. Bạn cũng có thể kéo hình thu nhỏ của một ứng dụng lên trên một hình khác trong thanh Spaces.