Thiết lập người dùng trên máy Mac

Nếu máy Mac của bạn có nhiều người dùng, bạn nên thiết lập tài khoản cho từng người do đó họ có thể cá nhân hóa cài đặt và tùy chọn mà không ảnh hưởng đến những người dùng khác.

Thêm người dùng

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Người dùng & Nhóm.

  Mở tùy chọn Người dùng & Nhóm cho tôi

 2. Bấm vào biểu tượng khóa để mở khóa, sau đó nhập tên và mật khẩu quản trị viên.

 3. Bấm vào nút Thêm bên dưới danh sách người dùng.

 4. Bấm vào menu bật lên Tài khoản Mới, sau đó chọn loại người dùng.

  • Quản trị viên: Quản trị viên có thể thêm và quản lý những người dùng khác, cài đặt các ứng dụng và thay đổi cài đặt. Người dùng mới bạn tạo khi lần đầu tiên bạn thiết đặt máy Mac của mình chính là quản trị viên. Máy Mac của bạn có thể có nhiều quản trị viên. Bạn có thể tạo những quản trị viên mới và chuyển đổi những người dùng tiêu chuẩn thành quản trị viên. Không thiết lập đăng nhập tự động cho quản trị viên. Nếu bạn thiết lập, ai đó có thể chỉ cần khởi động lại máy Mac của bạn và giành quyền truy cập bằng đặc quyền của quản trị viên. Để giữ bảo mật máy Mac của bạn, không chia sẻ tên và mật khẩu của quản trị viên.

  • Thông thường: Người dùng tiêu chuẩn được thiết lập bởi quản trị viên. Người dùng tiêu chuẩn có thể cài đặt các ứng dụng và thay đổi cài đặt cho việc sử dụng của riêng mình. Người dùng tiêu chuẩn không thể thêm người dùng khác hoặc thay đổi cài đặt của người dùng khác.

  • Được quản lý bằng Kiểm soát của Phụ huynh: Người dùng được quản lý bằng kiểm soát của phụ huynh chỉ có thể truy cập các ứng dụng và nội dung do quản trị viên quản lý người dùng đó chỉ định. Quản trị viên có thể hạn chế liên hệ và truy cập trang web của người dùng đó và đặt các giới hạn về thời gian cho việc sử dụng máy tính.

  • Chỉ Chia sẻ: Người dùng chỉ chia sẻ có thể truy cập các tệp được chia sẻ từ xa, nhưng không thể đăng nhập hoặc thay đổi cài đặt trên máy tính. Để cấp cho người dùng quyền truy cập vào màn hình hoặc các tệp được chia sẻ, bạn có thể cần phải thay đổi cài đặt trong các khung Chia sẻ Tệp, Chia sẻ Màn hình hoặc Quản lý Từ xa của tùy chọn Chia sẻ.

  • Nhóm: Nhóm cho phép nhiều người dùng có cùng đặc quyền truy cập. Ví dụ: bạn có thể cấp quyền truy cập cụ thể của nhóm cho thư mục hoặc tệp và tất cả thành viên của nhóm đó đều có quyền truy cập. Bạn cũng có thể gán đặc quyền truy cập cụ thể của nhóm cho từng thư mục trong số các thư mục được chia sẻ của bạn. Bạn kiểm soát quyền truy cập của nhóm vào các thư mục được chia sẻ của mình bằng cách đặt các quyền truy cập trong phần Chia sẻ Tệp của tùy chọn Chia sẻ.

 5. Nhập họ và tên cho người dùng mới. Tên tài khoản được tạo tự động. Để sử dụng tên tài khoản khác, nhập tài khoản bây giờ—bạn không thể thay đổi sau này.

 6. Nhập mật khẩu cho người dùng rồi nhập lại mật khẩu đó để xác minh. Sử dụng gợi ý mật khẩu được khuyến nghị giúp người dùng ghi nhớ mật khẩu của họ.

 7. Bấm vào Tạo Người dùng.

 8. Tùy thuộc vào loại người dùng bạn tạo, bạn cũng có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Để cho phép người dùng truy cập từ xa vào màn hình và tệp được chia sẻ của bạn bằng ID Apple, hãy bấm vào Đặt, rồi nhập ID Apple của người dùng đó. ID Apple phải giống với ID Apple được nhập cho người dùng trong tùy chọn Người dùng & Nhóm trên máy Mac của người dùng đó.

  • Để cho phép người dùng đặt lại mật khẩu khi đăng nhập vào máy Mac này, hãy chọn “Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu bằng ID Apple”. Nếu tùy chọn này bị làm mờ, bấm Đặt rồi nhập ID Apple của người dùng.

  • Đối với quản trị viên, hãy chọn “Cho phép người dùng quản trị máy tính này”.

  • Đối với trẻ em hoặc người dùng được quản lý khác, hãy chọn “Bật kiểm soát của phụ huynh”. Bấm vào Mở Kiểm soát của Phụ huynh rồi thiết lập các giới hạn cho người dùng.

  • Đối với người dùng chỉ chia sẻ, hãy chỉ định những thư mục mà người dùng có thể xem và liệu họ có thể chia sẻ màn hình của bạn không. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chia sẻ tệp với những người dùng máy Mac khác hoặc Chia sẻ màn hình của bạn.

Tạo nhóm

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Người dùng & Nhóm.

  Mở tùy chọn Người dùng & Nhóm cho tôi

 2. Bấm vào biểu tượng khóa để mở khóa, sau đó nhập tên và mật khẩu quản trị viên.

 3. Bấm vào nút Thêm bên dưới danh sách người dùng.

 4. Bấm vào menu bật lên Tài khoản Mới, sau đó chọn Nhóm.

 5. Đặt tên cho nhóm rồi bấm Tạo Nhóm.

 6. Chọn từng người dùng và nhóm bạn muốn thêm vào nhóm mới.

Chuyển đổi người dùng tiêu chuẩn thành quản trị viên

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Người dùng & Nhóm.

  Mở tùy chọn Người dùng & Nhóm cho tôi

 2. Bấm vào biểu tượng khóa để mở khóa, sau đó nhập tên và mật khẩu quản trị viên.

 3. Chọn người dùng tiêu chuẩn hoặc người dùng được quản lý trong danh sách người dùng rồi chọn “Cho phép người dùng quản trị máy tính này”.

Cho phép người dùng không thường xuyên đăng nhập với tư cách là khách

Bạn có thể tạo người dùng khách để cho phép những người khác sử dụng máy Mac mà không cần thiết lập tài khoản người dùng đầy đủ. Bạn có thể sử dụng kiểm soát của phụ huynh để hạn chế các hoạt động của khách và chỉ định những thư mục họ có thể xem.

Khách:

 • Không cần mật khẩu để đăng nhập

 • Không thể thay đổi cài đặt của người dùng hoặc máy tính

 • Không thể đăng nhập từ xa khi đăng nhập từ xa được bật trong tùy chọn Chia sẻ

Các tệp do khách tạo sẽ được lưu trữ trong một thư mục tạm thời, nhưng thư mục ấy và nội dung trong đó sẽ bị xóa khi khách đăng xuất. Tài khoản khách hoạt động với tính năng Tìm Máy Mac của iCloud, có thể giúp bạn tìm thấy máy Mac của mình khi bạn mất máy. Bạn có thể định vị máy Mac của mình nếu ai đó tìm thấy máy Mac đó, đăng nhập với tư cách là khách, sau đó sử dụng Safari để truy cập vào Internet.

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Người dùng & Nhóm.

  Mở tùy chọn Người dùng & Nhóm cho tôi

 2. Bấm vào biểu tượng khóa để mở khóa, sau đó nhập tên và mật khẩu quản trị viên.

 3. Chọn Người dùng Khách trong danh sách người dùng.

 4. Chọn “Cho phép khách đăng nhập vào máy tính này”.

 5. Nếu bạn thích, hãy chọn “Bật kiểm soát của phụ huynh” rồi bấm Mở Kiểm soát của Phụ huynh. Để biết chi tiết về các giới hạn mà bạn có thể đặt, hãy xem Thiết lập tính năng kiểm soát của phụ huynh.

 6. Để cho phép khách sử dụng các thư mục được chia sẻ của bạn từ một máy tính khác trên mạng, hãy chọn “Cho phép người dùng khách kết nối với các thư mục đã chia sẻ”.

Tùy chỉnh trải nghiệm đăng nhập

Nếu bạn là quản trị viên, bạn có thể chỉ định giao diện của cửa sổ đăng nhập đối với tất cả những người dùng khác.

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Người dùng & Nhóm.

  Mở tùy chọn Người dùng & Nhóm cho tôi

 2. Bấm vào biểu tượng khóa để mở khóa, sau đó nhập tên và mật khẩu quản trị viên.

 3. Trong tùy chọn Người dùng & Nhóm, bấm Tùy chọn Đăng nhập.

 4. Bấm vào menu bật lên “Đăng nhập tự động”, sau đó chọn một người dùng hoặc chọn Tắt.

  Nếu bạn chọn một người dùng thì bất kỳ lúc nào máy Mac khởi động, người dùng đó được đăng nhập tự động. Nếu bạn chọn Tắt thì máy Mac sẽ mở cửa sổ đăng nhập hiển thị tất cả người dùng khi khởi động. Đăng nhập tự động có hiệu lực trong lần tiếp theo bạn khởi động lại máy Mac. Để bảo mật tốt hơn, không đặt máy Mac của bạn tự động đăng nhập quản trị viên. Khi FileVault được bật, tính năng đăng nhập tự động sẽ bị vô hiệu hóa.

 5. Chọn tùy chọn bạn muốn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy bấm vào nút Trợ giúp để biết thông tin chi tiết.

Để cho phép những người dùng mới truy cập vào màn hình hoặc các tệp được chia sẻ của bạn, bạn có thể cần phải thay đổi cài đặt trong khung Chia sẻ Tệp, Chia sẻ Màn hình hoặc Quản lý Từ xa của tùy chọn Chia sẻ.

Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Chia sẻ.

Mở tùy chọn Chia sẻ cho tôi