Tìm hiểu màn hình nền

Ở đầu màn hình là thanh menu. Ở cuối màn hình là Dock. Phần ở giữa được gọi là màn hình nền.

Ví dụ về màn hình nền

Thanh menu

Thanh menu chứa menu Apple, menu ứng dụng, menu trạng thái, Spotlight và Trung tâm Thông báo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Có gì trên thanh menu?

Thanh menu

Màn hình nền

Màn hình nền của máy tính chiếm hầu hết màn hình và là nơi bạn thực hiện hầu hết công việc của mình. Để tùy chỉnh màn hình nền, hãy xem Tạo giao diện tùy chỉnh cho máy Mac của bạn. Khi bạn mở ứng dụng, các cửa sổ ứng dụng sẽ xuất hiện bên trên màn hình nền. Để biết thông tin về cách làm việc với cửa sổ ứng dụng, hãy xem Khái niệm cơ bản về cửa sổ.

Bạn có thể giữ các tệp ngay trên màn hình nền và sắp xếp chúng vào bất kỳ lúc nào.

Dock

Sử dụng Dock để truy cập nhanh vào ứng dụng, tài liệu và thư mục. Để mở mục từ Dock, bạn chỉ cần bấm vào mục đó. Ví dụ: để mở Finder—nền tảng chính cho máy Mac—bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng Finder (biểu tượng có khuôn mặt cười). Để biết thêm thông tin về Finder, hãy xem Xem tệp của bạn trong Finder.

Biểu tượng Finder trên Dock

Để dễ dàng mở các ứng dụng không có trong Dock, hãy sử dụng Launchpad — bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng Launchpad trong Dock.