Kết nối với Internet hoặc mạng bằng Ethernet

Bạn có thể sử dụng Ethernet để kết nối Internet, qua mạng Ethernet hoặc qua modem cáp hay DSL. Nếu bạn sử dụng modem, hãy bảo đảm rằng modem được bật và được nối với giắc cắm trên tường bằng dây cáp đi kèm với modem.

 1. Sử dụng cáp Ethernet để kết nối từ cổng Ethernet của máy tính đến modem hoặc thiết bị mạng khác (ví dụ: bộ chuyển đổi hoặc bộ định tuyến). Nếu máy tính của bạn không có cổng Ethernet, hãy thử sử dụng bộ tiếp hợp USB thành Ethernet hoặc Bộ tiếp hợp Thunderbolt thành Gigabit Ethernet.

  Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ kết nối Internet tự động. Nếu không, hãy hoàn thành các bước sau để nhập cài đặt mạng của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung cần nhập, hãy hỏi quản trị viên mạng hoặc ISP của bạn.

 2. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Mạng.

  Mở tùy chọn Mạng cho tôi

 3. Chọn Ethernet trong danh sách ở bên trái.

 4. Bấm vào menu bật lên Định cấu hình IPv4 và chọn phương thức cấu hình được đề xuất của ISP.

  • Sử dụng DHCP hoặc Sử dụng BootP: Chọn một trong các tùy chọn này nếu bạn nhận địa chỉ IP một cách tự động từ ISP.

  • Sử dụng DHCP với địa chỉ thủ công: Chọn mục này nếu bạn nhận được địa chỉ IP cụ thể và ISP sử dụng DHCP của các cài đặt mạng khác.

  • Thủ công: Chọn mục này nếu bạn nhận được địa chỉ IP, mặt nạ mạng con và địa chỉ bộ định tuyến cụ thể từ ISP.

 5. Bấm vào Nâng cao, bấm vào DNS, bấm vào nút Thêm trong Máy chủ DNS, rồi nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS của ISP. Nếu ISP của bạn cung cấp các địa chỉ miền tìm kiếm, hãy nhập chúng. Những địa chỉ này có thể không cần thiết nếu bạn định cấu hình cài đặt IP để sử dụng DHCP.

 6. Nếu bạn nhận được các cài đặt khác từ nhà cung cấp dịch vụ, như: IPv6, máy chủ proxy hoặc các cài đặt Ethernet khác, hãy bấm vào Nâng cao để nhập chúng.

 7. Bấm vào OK để sử dụng các cài đặt cho dịch vụ Ethernet.