Kết nối Internet bằng Instant Hotspot

Máy Mac có thể tự động sử dụng điểm truy cập cá nhân trên iPhone hoặc iPad để kết nối Internet khi máy Mac và thiết bị iOS nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Để sử dụng điểm truy cập cá nhân trên thiết bị, máy Mac phải có OS X Yosemite (v10.10) trở lên, iPhone hoặc iPad (mẫu di động) phải có iOS 8 trở lên và được bật Điểm truy cập Cá nhân (đi đến Cài đặt > Điểm truy cập Cá nhân).

  1. Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple trên cả thiết bị iOS và máy Mac.

  2. Trên máy Mac, bấm vào biểu tượng trạng thái Wi-Fi trên thanh menu, rồi chọn iPhone hoặc iPad.

    Sau khi bạn kết nối với điểm truy cập cá nhân trên iPhone hoặc iPad, bạn có thể sử dụng menu trạng thái Wi-Fi để kiểm tra trạng thái pin và cường độ tín hiệu di động của thiết bị.

Khi bạn không sử dụng điểm truy cập cá nhân, các thiết bị tự động ngắt kết nối để bảo lưu tuổi thọ pin.

Ghi chú: Tính năng này có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Bạn có thể mất thêm phí. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động để biết thêm thông tin.