Sử dụng máy Mac để thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại

Khi muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi điện thoại, bạn không cần với lấy chiếc iPhone—bạn có thể sử dụng máy Mac. Khi có người gọi điện cho bạn, thông báo sẽ xuất hiện trên máy Mac và bạn có thể nhận cuộc gọi.

Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi điện thoại trên máy Mac từ FaceTime, Danh bạ, Safari, Mail, Bản đồ, Spotlight và nhiều ứng dụng khác.

Ghi chú: Các cuộc gọi điện thoại bạn thực hiện và nhận trên máy Mac sẽ làm phát sinh thời lượng sử dụng dịch vụ di động—bạn có thể phải trả phí dịch vụ di động.

Yêu cầu

Để thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại trên máy Mac, hãy bảo đảm các điều sau:

 • iPhone được cài đặt iOS 8 trở lên.

 • Máy Mac và iPhone của bạn được kết nối với cùng mạng Wi-Fi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối với Internet bằng Wi-Fi.

 • Bạn đăng nhập vào iCloud và FaceTime trên máy Mac và iPhone bằng cùng một ID Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sign in to FaceTime.

 • Cuộc gọi Wi-Fi được bật trên cả máy Mac và iPhone.

Thiết lập iPhone

 • iOS 9: Đi tới Cài đặt > Điện thoại. Các tùy chọn khác nhau sẽ xuất hiện tùy theo nhà cung cấp của bạn.

  • Nếu bạn thấy cuộc gọi Wi-Fi, hãy chạm vào mục đó, rồi bật Cuộc gọi Wi-Fi trên iPhone này.

   Sau khi bật cuộc gọi Wi-Fi, bạn có thể thấy nút Thêm Cuộc gọi Wi-Fi cho Thiết bị Khác. Chạm vào nút đó để bật chức năng gọi điện bằng các thiết bị khác không được kết nối với cùng Wi-Fi như iPhone của bạn, hoặc trong trường hợp bạn tắt điện thoại. Hoặc, bạn vẫn có thể gọi điện bằng máy Mac, nhưng iPhone của bạn phải được bật và được kết nối với cùng mạng Wi-Fi như máy Mac.

   Ghi chú: Chỉ một số nhà cung cấp dịch vụ điện thoại có hỗ trợ cuộc gọi Wi-Fi cho các thiết bị không được kết nối với cùng mạng Wi-Fi như iPhone của bạn. Để biết thông tin, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Thực hiện cuộc gọi qua Wi-Fi. Bạn còn cần có iPhone 5s, iPhone 5c hoặc mẫu mới hơn.

  • Nếu bạn thấy Cuộc gọi trên Thiết bị Khác, hãy chạm vào mục đó, rồi bật mục đó.

   Tùy chọn này cho phép bạn gọi điện bằng các thiết bị khác không được kết nối với cùng Wi-Fi như iPhone của bạn.

 • iOS 8: Đi tới Cài đặt > FaceTime, rồi bật Cuộc gọi Di động iPhone.

Bật hoặc tắt cuộc gọi Wi-Fi trên máy Mac

Nếu bạn bật cuộc gọi Wi-Fi trên iPhone, thì khi bạn mở FaceTime trên máy Mac, bạn có thể thấy các hướng dẫn cách bật cuộc gọi Wi-Fi trên máy Mac trên màn hình. Nếu bạn không được hỏi, hãy làm như sau.

 1. Mở FaceTime, rồi chọn FaceTime > Tùy chọn.

 2. Chọn “Cuộc gọi từ iPhone”.

  Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy bảo đảm rằng máy Mac của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu ở trên, rồi mở tùy chọn FaceTime lần nữa.

 3. Nếu nút Nâng cấp lên Cuộc gọi Wi-Fi xuất hiện, hãy bấm vào đó, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Nút này xuất hiện nếu nhà cung cấp của bạn hỗ trợ cuộc gọi Wi-Fi khi iPhone của bạn bị tắt hoặc được kết nối với mạng Wi-Fi khác.

Để tắt cuộc gọi điện thoại, hãy bỏ chọn “Cuộc gọi từ iPhone”.

Thực hiện cuộc gọi

 • Từ FaceTime: Nhập số điện thoại vào trường tìm kiếm, rồi bấm vào nút Âm thanh hoặc bấm vào Âm thanh để xem các cuộc gọi điện trước đây của bạn.

 • Từ Danh bạ: Chọn liên hệ, di chuyển con trỏ lên trên số điện thoại, rồi bấm vào nút Điện thoại .

 • Từ Safari: Chọn số điện thoại trong trang web, bấm vào menu bật lên , rồi chọn iPhone bạn muốn dùng để thực hiện cuộc gọi.

 • Từ Mail: Đặt con trỏ lên trên số điện thoại trong email, bấm vào menu bật lên , rồi chọn iPhone bạn muốn dùng để thực hiện cuộc gọi.

 • Từ Bản đồ: Bấm vào một địa điểm thu hút, bấm vào nút Thông tin , đặt con trỏ lên trên số điện thoại, rồi bấm nút Điện thoại .

 • Từ Spotlight: Nhập tên người hoặc địa điểm vào trường tìm kiếm Spotlight, rồi chọn kết quả phù hợp. Di chuyển con trỏ lên trên số điện thoại, rồi bấm vào nút Điện thoại .

Nhận cuộc gọi

 • Nhận cuộc gọi đến: Bấm Chấp nhận.

 • Gửi tin nhắn văn bản bằng iMessage: Bấm bên cạnh Từ chối, sau đó chọn Trả lời bằng Tin nhắn.

 • Tạo lời nhắc gọi lại cho một người nào đó: Bấm vào bên cạnh Từ chối, rồi chọn Nhắc Tôi.

  Trong cửa sổ cuộc gọi đến, bấm vào menu bật lên bên cạnh Từ chối để gửi tin nhắn văn bản hoặc tạo lời nhắc

Khi bạn đang trong cuộc gọi

 • Tắt tiếng của mình: Bấm vào Tắt tiếng.

  Bạn vẫn có thể nghe thấy người kia trong cuộc gọi.

 • Trả lời lời nhắc của hệ thống điện thoại tự động: Bấm vào thông báo cuộc gọi điện thoại và nhập số.

 • Chuyển sang cuộc gọi FaceTime video: Bấm vào Video.

 • Sử dụng tính năng chờ cuộc gọi: Nếu bạn đang trong cuộc gọi và có thông báo cuộc gọi điện thoại mới xuất hiện, hãy bấm vào Giữ & Chấp nhận. Bấm vào Nút chuyển đổi cuộc gọi để chuyển đổi giữa các cuộc gọi.

 • Bắt đầu cuộc gọi hội nghị khi bạn có cuộc gọi khác đang chờ: Khi bạn đang trong một cuộc gọi điện thoại và có cuộc gọi khác đang chờ, hãy bấm vào Nhập.

 • Chuyển cuộc gọi sang iPhone: Khi máy Mac ở gần iPhone, hãy chạm vào biểu tượng Handoff tự động hiện ra ở phía dưới cùng bên trái của màn hình khóa trên iPhone, hoặc bấm vào biểu tượng Handoff hiện ra ở bên trái của Dock trên máy Mac.

  Tùy theo cách thức thiết lập cuộc gọi Wi-Fi của bạn, biểu ngữ “Chạm để trở lại cuộc gọi” có thể xuất hiện ở đầu màn hình iPhone khi thiết bị được mở khóa.