Thiết lập tính năng Chia sẻ Trong gia đình

Chia sẻ trong Gia đình cho phép tối đa sáu thành viên trong gia đình của bạn chia sẻ các mục mua trên iTunes Store, App Store và iBooks Store của họ, lịch gia đình và ảnh gia đình mà không cần chia sẻ tài khoản.

Một người dùng trưởng thành—người tổ chức gia đình—sẽ thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, mời tối đa năm người tham gia vào nhóm gia đình và đồng ý thanh toán cho mọi giao dịch mua trên iTunes Store, App Store và iBooks Store do các thành viên gia đình đó khởi tạo khi tham gia vào nhóm gia đình. Mỗi thành viên gia đình cần có một ID Apple dùng cho iCloud. Đối với trẻ còn quá nhỏ, chưa thể tạo ID Apple của riêng mình, người tổ chức gia đình có thể tại một tài khoản thay mặt cho trẻ đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chia sẻ trong Gia đình là gì?.

Nếu bạn đã có nhóm gia đình, hãy xem Quản lý gia đình do bạn tổ chức hoặc Tham gia vào gia đình.

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, rồi bấm vào iCloud.

  Mở tùy chọn iCloud cho tôi

 2. Bấm vào Thiết lập Gia đình, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

 3. Bấm vào nút Thêm , rồi thực hiện một trong các thao tác sau đây.

  • Thêm người đã có tài khoản: Nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn tham gia vào gia đình, bấm vào Tiếp tục, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Người được bạn thêm phải có sẵn một ID Apple dùng cho iCloud.

   Nếu người bạn thêm đang ở gần bạn, thì người đó chỉ cần nhập ID Apple và mật khẩu của họ cho iCloud. Nếu không, bạn có thể gửi lời mời tham gia cho người đó qua email.

  • Tạo ID Apple cho trẻ em: Chọn “Tạo ID Apple cho trẻ chưa có tài khoản”, bấm vào Tiếp tục và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

   Để tuân thủ các điều luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, bạn sẽ sử dụng CVV hoặc mã bảo mật trên thẻ tín dụng hợp lệ trong quá trình cung cấp sự chấp thuận của phụ huynh. Nếu muốn, bạn có thể đổi sang phương thức thanh toán khác sau khi tạo tài khoản.

 4. Để thêm thành viên khác, hãy lặp lại bước trên.

Các mục mua của các thành viên mới trong gia đình sẽ có sẵn cho các thành viên khác sau khi thành viên mới đó xác nhận ID Apple họ sử dụng để chia sẻ mục mua trên iTunes Store, App Store và iBooks Store. Mỗi người có thể thực hiện việc này trong tùy chọn iCloud trên máy Mac của người đó hay trong Cài đặt > iCloud trên thiết bị iOS của người đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chia sẻ mục mua với gia đình.