iCloud là gì?
iCloud kết nối bạn và các thiết bị Apple của bạn theo cách đáng kinh…

Thiết lập iCloud trên máy Mac
Để sử dụng iCloud trên máy Mac, bạn cần đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple…

Khi các thiết bị iOS ở gần
Các tính năng được bật khi máy Mac và các thiết bị của bạn ở…

Sử dụng AirDrop để gửi tệp tới các thiết bị gần bạn
AirDrop cho phép bạn gửi tài liệu, ảnh, trang web, vị trí trên bản đồ…

Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại với tính năng Handoff
Với Handoff, bạn có thể bắt đầu làm việc trên một thiết bị (Mac, iOS…

Lưu trữ tài liệu bằng iCloud Drive
iCloud Drive lưu giữ bài thuyết trình, bảng tính, tài liệu PDF, hình ảnh và…