Lưu trữ tài liệu bằng iCloud Drive

iCloud Drive lưu giữ bài thuyết trình, bảng tính, tài liệu PDF, hình ảnh và các loại tài liệu khác của bạn trong iCloud, để bạn có thể truy cập những tài liệu đó từ bất kỳ thiết bị nào được thiết lập iCloud Drive của bạn. Tính năng này cho phép các ứng dụng của bạn chia sẻ tài liệu, để bạn có thể làm việc trên cùng một tệp trong nhiều ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem iCloud Drive là gì?.

Bạn có thể sử dụng iCloud Drive trên máy tính Mac (OS X v10.10 trở lên), thiết bị iOS (iOS 8 trở lên) và máy tính Windows có iCloud cho Windows (yêu cầu có Windows 7 trở lên). Máy tính và thiết bị của bạn phải được đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple. iCloud Drive khả dụng trong Pages, Numbers, Keynote, GarageBand và các ứng dụng khác hỗ trợ iCloud Drive.

Bạn cũng có thể sử dụng iCloud Drive trên iCloud.com. Từ trình duyệt web trên máy tính Mac hoặc máy tính Windows, bạn có thể tải lên và tải về các tệp, xóa tệp, sắp xếp tệp trong thư mục và đổi tên tệp.

Thiết lập iCloud Drive và di chuyển từ Tài liệu & Dữ liệu

Trước khi có thể lưu trữ tài liệu trong iCloud Drive, tài khoản iCloud phải được nâng cấp để sử dụng iCloud Drive. Bạn có thể đã thực hiện việc này trong khi thiết lập máy Mac hoặc thiết bị iOS lần đầu tiên. Nếu bạn không nâng cấp trong quá trình thiết lập, bạn có thể nâng cấp bất kỳ lúc nào bằng cách bật iCloud Drive trên máy Mac, thiết bị iOS hoặc máy tính Windows của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn đã thiết lập thiết bị cho Tài liệu & Dữ liệu trước khi nâng cấp lên iCloud Drive, tài liệu và dữ liệu được lưu trữ trong iCloud của bạn sẽ được sao chép vào iCloud Drive khi bạn nâng cấp. Sau đó, những tài liệu và dữ liệu đó sẽ khả dụng trên tất cả các thiết bị được thiết lập cho iCloud Drive.

  1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, rồi bấm vào iCloud.

    Mở tùy chọn iCloud cho tôi

  2. Bật iCloud Drive.

    Bạn được đề nghị xác nhận rằng bạn muốn nâng cấp tài khoản iCloud của mình từ Tài liệu & Dữ liệu lên iCloud Drive. Nếu bạn không được yêu cầu nâng cấp lên iCloud Drive, tài khoản iCloud của bạn đã được nâng cấp.

Sau khi nâng cấp lên iCloud Drive trên một máy tính hoặc thiết bị iOS, bạn có thể bật iCloud Drive trên các máy tính và thiết bị iOS khác của bạn. Nếu bạn không bật iCloud Drive trên một thiết bị, tài liệu và dữ liệu của thiết bị đó sẽ không được cập nhật với tài liệu và dữ liệu trên các thiết bị được thiết lập cho iCloud Drive.

Thông tin cơ bản về iCloud Drive

Mọi thứ trong iCloud Drive được sắp xếp thành thư mục, giống như các thư mục bạn sử dụng trên máy Mac. Một số thư mục được tạo tự động cho những ứng dụng hỗ trợ iCloud Drive, như: Xem trước, TextEdit, Pages, Numbers và Keynote. Bạn có thể tạo thư mục mới để sắp xếp các mục được thêm vào iCloud Drive.

Để làm việc với tệp và thư mục trong iCloud Drive, hãy bấm vào iCloud Drive trong thanh bên Finder.

  • Đưa tài liệu vào thư mục ứng dụng: Thư mục ứng dụng trong iCloud Drive được tạo tự động cho các ứng dụng hỗ trợ iCloud Drive trên bất kỳ thiết bị nào của bạn. Bạn có thể di chuyển tài liệu vào các thư mục này và tạo thư mục bên trong chúng, nhưng các thư mục đó chỉ có thể chứa những tài liệu mà ứng dụng có thể mở. Chẳng hạn, thư mục Xem trước có thể chứa tài liệu PDF và các loại tệp ảnh khác, nhưng không thể chứa phim hoặc bản lưu trữ Zip.

  • Di chuyển mục vào thư mục: Kéo tệp và thư mục vào một thư mục khác trong iCloud Drive hoặc vào vị trí cùng mức với các thư mục ứng dụng trong ổ iCloud.

  • Di chuyển mục vào máy Mac và xóa chúng khỏi iCloud Drive: Kéo tệp và thư mục từ iCloud Drive vào máy Mac. Các mục đó được sao chép vào máy Mac và bị xóa ngay khỏi iCloud Drive trên tất cả các thiết bị được thiết lập iCloud của bạn và bị xóa khỏi iCloud Drive trên iCloud.com. Nếu bạn đổi ý, bạn có thể kéo các mục đó trở lại iCloud Drive.

  • Sao chép mục vào iCloud Drive: Kéo tệp và thư mục từ máy Mac vào iCloud Drive. Bạn sẽ có bản sao của các mục ở cả hai nơi. Bản sao trong iCloud Drive được giữ cập nhật trên tất cả các thiết bị được thiết lập iCloud Drive của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng iCloud Drive khi mở tài liệu hoặc lưu tài liệu mới trong các ứng dụng hỗ trợ iCloud Drive.

Để biết thêm thông tin, xem Khái niệm cơ bản về thư mụcXóa tệp và thư mục.

Di chuyển tài liệu đã lưu đến iCloud Drive

Trong các ứng dụng cho phép bạn lưu tài liệu trong iCloud Drive, như TextEdit và Xem trước, bạn còn có thể di chuyển các tài liệu đã lưu từ máy Mac vào iCloud Drive. Để biết thêm thông tin, hãy xem Lưu tài liệu.

  1. Mở tài liệu trong ứng dụng, chọn Tệp > Di chuyển Đến.

  2. Bấm vào menu bật lên, chọn iCloud Drive hoặc [Tên Ứng dụng]—iCloud, rồi bấm vào Di chuyển.

    Nếu bạn chọn iCloud Drive, tài liệu sẽ được di chuyển đến vị trí có cấp độ cao nhất trong iCloud Drive.

    Nếu bạn chọn [Tên Ứng dụng]—iCloud, tài liệu sẽ được di chuyển đến thư mục ứng dụng trong iCloud Drive.

Tài liệu iCloud Drive có sẵn trên tất cả các thiết bị được thiết lập iCloud Drive của bạn và bạn vẫn có thể sửa chúng khi không có kết nối Internet.

Nếu bạn không thể sao chép, di chuyển hoặc lưu tài liệu vào iCloud Drive

Nếu bạn không thể di chuyển hoặc lưu tài liệu vào iCloud Drive, thì có thể dung lượng lưu trữ iCloud của bạn đã đầy. Tài liệu vẫn còn trên máy Mac và được tải lên iCloud Drive khi có dung lượng khả dụng.

  • Để có thêm dung lượng, bạn có thể nâng cấp dung lượng của mình. Bạn cũng có thể xóa các mục không cần lưu trữ trong iCloud Drive. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý dung lượng iCloud.

Xóa tài liệu đã lưu khỏi iCloud Drive

Trong các ứng dụng cho phép bạn lưu tài liệu trong iCloud Drive, như TextEdit và Xem trước, bạn cũng có thể di chuyển các tài liệu đã lưu từ iCloud Drive vào một thư mục trên máy Mac. Thao tác xóa tài liệu khỏi iCloud sẽ xóa tài liệu đó khỏi iCloud Drive và thiết bị khác được thiết lập iCloud Drive của bạn. Tài liệu đó cũng không còn có sẵn trong iCloud Drive trên iCloud.com.

  1. Mở tài liệu trong ứng dụng, chọn Tệp > Di chuyển Đến.

  2. Bấm vào menu bật lên, chọn một thư mục trên máy Mac, rồi bấm vào Di chuyển.