Sử dụng AirDrop để gửi tệp tới các thiết bị gần bạn

AirDrop cho phép bạn gửi tài liệu, ảnh, trang web, vị trí trên bản đồ và các mục khác cho bất kỳ ai gần bạn, qua mạng không dây. Bạn có thể gửi mục từ Finder hoặc từ trong các ứng dụng như Safari hoặc Bản đồ. Kiểm tra danh sách thiết bị được hỗ trợ để biết máy Mac và thiết bị bạn sẽ nhận các tệp bạn đang gửi có hỗ trợ AirDrop không.

  1. Thực hiện một trong hai cách sau để gửi tệp bằng AirDrop:

    • Từ Finder (màn hình nền hoặc cửa sổ Finder): Giữ Control và bấm vào mục bạn muốn gửi, rồi chọn Chia sẻ > AirDrop từ menu phím tắt.

    • Từ ứng dụng (ví dụ: Safari hoặc Bản đồ): Bấm vào nút Chia sẻ , rồi chọn AirDrop từ menu.

  2. Bấm vào tên của máy Mac hoặc thiết bị iOS mà bạn muốn gửi tệp đến.

    Nếu tên đó không có trong danh sách, hãy bấm vào “Bạn không thấy người mình đang tìm kiếm?”

Người nhận tệp bạn gửi có thể chọn lưu tệp hoặc không. Vị trí mặc định của mục AirDrop được lưu là thư mục Tải về trên máy Mac.

Trên máy Mac, bạn có thể kiểm soát người có khả năng gửi mục cho bạn bằng AirDrop, bằng cách mở cửa sổ Finder, bấm vào AirDrop ở thanh bên, rồi chọn Không có Ai, Chỉ Danh bạ hoặc Mọi người từ menu “Cho phép tìm kiếm tôi bằng”.