Thiết lập iCloud trên máy Mac

Để sử dụng iCloud trên máy Mac, bạn cần đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple hiện có hoặc bằng tài khoản mới, rồi chọn các tính năng của iCloud mà bạn muốn sử dụng.

Ghi chú: Nếu bạn đã đăng nhập vào iCloud trong lần đầu tiên sử dụng máy Mac, thì bạn có thể thay đổi cài đặt iCloud vào bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi cài đặt tính năng iCloud.

khung iCloud của Tùy chọn Hệ thống, sẵn sàng cho việc nhập tên và mật khẩu ID Apple
  1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, rồi bấm vào iCloud.

    Mở tùy chọn iCloud cho tôi

  2. Nhập ID Apple của bạn, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

    Quan trọng: Bảo đảm rằng bạn dùng cùng một ID Apple cho iCloud trên tất cả các thiết bị của mình.

    Nếu bạn muốn dùng một ID Apple cho iCloud và một ID Apple khác cho iTunes Store, App Store và iBooks Store, hãy bảo đảm rằng bạn nhập ID Apple muốn dùng cho iCloud tại đây. Để biết thêm thông tin, xem bài viết Hỗ trợ của Apple Thiết lập ID Apple của bạn cho iCloud và iTunes.

  3. Nếu bạn muốn tải nội dung nhạc và ứng dụng đã mua trong iTunes ở các thiết bị khác về máy Mac này, thì bạn có thể thiết lập để chúng được tự động tải về iTunes.

Để thiết lập iCloud trên thiết bị iOS, Apple TV hoặc máy tính Windows, hãy làm theo các hướng dẫn trên trang web Cách thiết lập iCloud.