Hiểu về mật khẩu
OS X được thiết kế để cung cấp cho bạn một môi trường máy tính…

Đặt lại mật khẩu đăng nhập
Đôi khi mật khẩu đăng nhập của người dùng cần phải được đặt lại—ví dụ:…

Cập nhật máy Mac của bạn
Theo định kỳ, Apple phát hành các bản cập nhật đối với phần mềm của…

Cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt ứng dụng
Chọn từ hàng nghìn ứng dụng dành cho OS X mà bạn có thể tải về…

Sao lưu bằng Time Machine
Sao lưu tệp của bạn bằng Time Machine Với Time Machine, bạn có thể sao…

Bảo vệ máy Mac khỏi phần mềm độc hại
OS X có nhiều tính năng giúp bảo vệ máy Mac cũng như thông tin cá…