Bảo vệ máy Mac khỏi phần mềm độc hại

OS X có nhiều tính năng giúp bảo vệ máy Mac cũng như thông tin cá nhân của bạn khỏi các phần mềm gây hại, hay phần mềm độc hại. Một cách phổ biến mà phần mềm độc hại được phát tán là bằng cách nhúng phần mềm độc hại đó vào ứng dụng có vẻ vô hại.

Bạn có thể giảm thiểu nguy cơ này bằng cách chỉ sử dụng phần mềm từ những nguồn đáng tin cậy. Cài đặt trong tùy chọn Bảo mật & Quyền riêng tư cho phép bạn chỉ định các nguồn phần mềm được cài đặt trên máy Mac.

  1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, bấm vào Bảo mật & Quyền riêng tư, rồi bấm vào Cài đặt chung.

    Mở khung Cài đặt chung cho tôi

  2. Chọn các nguồn mà bạn sẽ cho phép cài đặt phần mềm từ đó:

    • Mac App Store: Chỉ cho phép những ứng dụng từ Mac App Store. Đây là cài đặt an toàn nhất. Tất cả những nhà phát triển của các ứng dụng trong Mac App Store được xác định bởi Apple và mỗi ứng dụng đều được đánh giá trước khi ứng dụng đó được chấp nhận. OS X sẽ kiểm tra ứng dụng trước khi ứng dụng đó mở lần đầu tiên để chắc chắn rằng ứng dụng đó không bị sửa đổi kể từ lúc nhà phát triển giao ứng dụng đó. Nếu từng xảy ra sự cố với ứng dụng, Apple sẽ xóa ứng dụng đó khỏi Mac App Store.

    • Mac App Store và nhà phát triển được xác định: Cho phép các ứng dụng từ Mac App Store và các ứng dụng từ các nhà phát triển được xác định. Mặc dù các ứng dụng đến từ bên ngoài Mac App Store không được đánh giá, nhà phát triển được xác định phải được đăng ký với Apple. Nếu xảy ra các sự cố với ứng dụng, Apple có thể thu hồi ủy quyền của ứng dụng đó. OS X sẽ kiểm tra ứng dụng trước khi ứng dụng đó mở lần đầu tiên để chắc chắn rằng ứng dụng đó không bị sửa đổi kể từ lúc nhà phát triển giao ứng dụng đó.

    • Mọi nơi: Cho phép tất cả các ứng dụng từ mọi nơi. Đây là cài đặt ít an toàn nhất, vì nguồn ứng dụng không được xác minh và ứng dụng không được kiểm tra xem ứng dụng đó có bị sửa đổi hay bị hỏng không.

Ngoài các ứng dụng, các loại tệp khác cũng có thể không an toàn. Tập lệnh, lưu trữ web và lưu trữ Java có tiềm năng gây hại cho hệ thống của bạn. Tất nhiên, không phải tất cả các tệp như vậy đều không an toàn nhưng bạn nên hết sức cẩn thận khi mở mọi tệp được tải về như vậy. Một cảnh báo sẽ xuất hiện khi lần đầu bạn cố mở những tệp này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mở ứng dụng bằng cách thay thế tùy chọn Bảo mật & Quyền riêng tư.