Cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt ứng dụng

Chọn từ hàng nghìn ứng dụng dành cho OS X mà bạn có thể tải về và cài đặt trên máy Mac. Bạn có thể dễ dàng cập nhật ứng dụng và xóa ứng dụng đó nếu không muốn dùng nữa.

Cài đặt ứng dụng

Cập nhật ứng dụng

 • App Store sẽ thông báo cho bạn khi có sẵn các bản cập nhật dành cho ứng dụng bạn đã tải về hoặc ứng dụng đi kèm với máy Mac.

 • Để tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng một cách thủ công, hãy chọn menu Apple > App Store, rồi bấm vào Cập nhật.

  Mở App Store cho tôi

Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải từ App Store, từ trang web khác hoặc từ đĩa. Bạn không thể gỡ cài đặt các ứng dụng được tích hợp sẵn trong OS X, như Safari và Mail.

 • Ứng dụng được tải về từ App Store: Bấm vào biểu tượng Launchpad trong Dock, nhấn và giữ biểu tượng của ứng dụng cho đến khi tất cả các biểu tượng lắc nhẹ, rồi bấm nút xóa của ứng dụng. Sau này, nếu bạn muốn dùng ứng dụng, thì bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó từ App Store.

  Nếu ứng dụng không có nút xóa, thì bạn không thể gỡ cài đặt ứng dụng đó trong Launchpad. Để biết thêm thông tin về Launchpad, hãy xem Sử dụng Launchpad để xem và mở các ứng dụng.

 • Ứng dụng có trình gỡ cài đặt: Trong thanh bên Finder, bấm vào Ứng dụng. Nếu ứng dụng nằm trong một thư mục, thì ứng dụng đó có thể có Trình gỡ cài đặt. Mở thư mục của ứng dụng. Nếu bạn nhìn thấy Uninstall Ứng dụng hoặc Ứng dụng Uninstaller, hãy bấm hai lần vào mục đó và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

 • Ứng dụng không có trình gỡ cài đặt: Trong thanh bên Finder, bấm vào Ứng dụng. Kéo ứng dụng từ thư mục Ứng dụng vào Thùng rác (nằm ở cuối Dock) rồi chọn Finder > Dọn sạch Thùng rác.

  Nếu bạn thay đổi ý định trước khi dọn sạch Thùng rác, hãy chọn ứng dụng trong Thùng rác, rồi chọn Tệp > Đưa Trở lại.

  CẢNH BÁO: Khi bạn dọn sạch Thùng rác, ứng dụng sẽ vĩnh viễn bị xóa khỏi máy Mac của bạn. Nếu bạn có bất kỳ tệp nào mà bạn đã tạo bằng ứng dụng đó, bạn không thể mở các tệp đó.