Đặt lại mật khẩu đăng nhập

Đôi khi mật khẩu đăng nhập của người dùng cần phải được đặt lại—ví dụ: khi người dùng đã quên mật khẩu đăng nhập và không thể sử dụng gợi ý mật khẩu để nhớ lại mật khẩu đó.

Khi mật khẩu đăng nhập của người dùng được đặt lại, một chuỗi khóa mặc định mới sẽ được tạo để lưu trữ các mật khẩu của người dùng. Để biết thêm thông tin về mật khẩu chuỗi khóa, hãy xem Giới thiệu về mật khẩu chuỗi khóa.

Đặt lại mật khẩu đăng nhập bằng ID Apple của bạn

Nếu bạn kết hợp tài khoản người dùng với ID Apple, thì bạn có thể sử dụng ID Apple để đặt lại mật khẩu đăng nhập.

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, bấm vào Bảo mật & Quyền riêng tư, rồi bấm vào FileVault.

  Mở khung FileVault cho tôi

 2. Bấm vào biểu tượng khóa để mở khóa, rồi nhập tên và mật khẩu quản trị viên.

 3. Bấm nút Tắt FileVault, nếu bạn nhìn thấy.

  FileVault phải được tắt để sử dụng ID Apple để đặt lại mật khẩu đăng nhập của bạn. Nếu bạn nhìn thấy nút Bật FileVault, FileVault đã được tắt.

 4. Chọn Xem > Người dùng & Nhóm.

  Mở tùy chọn Người dùng & Nhóm cho tôi

 5. Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Trong cửa sổ đăng nhập, bấm dấu chấm hỏi trong trường mật khẩu rồi bấm mũi tên trong hộp thoại xuất hiện.

 6. Nhập ID Apple và mật khẩu rồi bấm Đặt lại Mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu của người dùng cụ thể

Quản trị viên có thể đặt lại mật khẩu của người dùng khác.

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống rồi bấm Người dùng & Nhóm.

  Mở tùy chọn Người dùng & Nhóm cho tôi

 2. Bấm vào biểu tượng khóa để mở khóa, sau đó nhập tên và mật khẩu quản trị viên.

 3. Chọn người dùng rồi bấm Đặt lại Mật khẩu.

Nếu máy Mac của bạn là một máy chủ, hãy sử dụng ứng dụng Máy chủ để đặt lại mật khẩu của người dùng máy chủ. Để biết hướng dẫn, hãy xem Đặt lại mật khẩu của người dùng trong Trợ giúp Server.