Hiểu về mật khẩu

OS X được thiết kế để cung cấp cho bạn một môi trường máy tính an toàn và bảo mật. Khả năng bảo mật của máy Mac phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng mật khẩu an toàn ở những khu vực trọng yếu.

Mật khẩu đăng nhập

Mật khẩu đăng nhập, còn gọi là mật khẩu của người dùng, cho phép người dùng đăng nhập và truy cập thông tin trên máy Mac. Các đặc quyền được giới hạn theo loại người dùng. Bạn phải sử dụng người dùng quản trị viên để thực hiện nhiều tác vụ quan trọng, như thiết lập một số tùy chọn hệ thống nhất định và quản lý người dùng thông thường. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập người dùng trên máy Mac.

Mật khẩu trong Chuỗi khóa iCloud

Ghi nhớ mật khẩu là một công việc khó khăn, nhất là khi bạn không bao giờ dùng cùng một mật khẩu hai lần và có nhiều thiết bị. Chuỗi khóa iCloud giúp cập nhật các mật khẩu cho Wi-Fi và trang web trên các máy Mac và thiết bị iOS của bạn. Tính năng này còn giúp cập nhật các cài đặt và mật khẩu tài khoản mà bạn thêm vào tùy chọn Tài khoản Internet trên máy Mac.

Khi bạn cần tạo tài khoản mới cho trang web, Safari sẽ đề xuất một mật khẩu khác biệt, khó đoán và lưu mật khẩu đó trong Chuỗi khóa iCloud. Safari sẽ tự động điền mật khẩu này trong lần tiếp theo bạn cần đăng nhập, để bạn không phải ghi nhớ hay nhập mật khẩu trên bất kỳ thiết bị nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập Chuỗi khóa iCloud.

Mật khẩu cho trang web hoặc ứng dụng Internet

Nếu bạn cần trợ giúp về mật khẩu cho trang web, hãy xem phần trợ giúp của trang web đó hoặc xem thông tin về tài khoản trên trang web.

Nếu bạn cần được trợ giúp về mật khẩu cho ứng dụng có kết nối với tài khoản trên Internet hoặc trên mạng, hãy xem tài liệu kèm theo ứng dụng hoặc thông tin hỗ trợ trực tuyến cho ứng dụng đó. Chẳng hạn, nếu bạn có tài khoản thư với nhà cung cấp dịch vụ hoặc trang web, hãy xem tài liệu trên trang web đó hoặc liên hệ với nhà cung cấp. Để biết thêm thông tin, xem bài viết Hỗ trợ của Apple Nếu Mail trên máy Mac tiếp tục yêu cầu mật khẩu của bạn.

Mật khẩu trong Truy cập Chuỗi khóa

Truy cập Chuỗi khóa chứa mật khẩu cho nhiều ứng dụng và dịch vụ, giúp bạn không phải mất công xác thực riêng rẽ từng mục trong chuỗi khóa của mình. Chuỗi khóa được bảo vệ bằng một mật khẩu chuỗi khóa và được mở khóa khi người dùng đăng nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu về mật khẩu chuỗi khóa.

ID Apple

ID Apple của người dùng có thể được sử dụng để đặt lại mật khẩu đăng nhập nếu người dùng quên mật khẩu đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web ID Apple.

Khóa khôi phục

Khi bạn mã hóa thông tin trên máy Mac bằng FileVault, khóa khôi phục sẽ được tạo ra để làm phương tiện bảo vệ. Nếu quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể sử dụng khóa khôi phục để mở khóa nội dung được mã hóa của máy Mac. Bạn không nên lưu khóa khôi phục trong máy Mac, nơi người khác có thể tìm thấy. Bạn cũng có thể để Apple lưu khóa khôi phục của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt lại mật khẩu đăng nhập.