Sao lưu tệp của bạn bằng Time Machine

Với Time Machine, bạn có thể sao lưu toàn bộ máy Mac, bao gồm các tệp hệ thống, ứng dụng, nhạc, ảnh email và tài liệu. Khi Time Machine được bật, chức năng này sẽ tự động sao lưu máy Mac và tiến hành sao lưu tệp hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần.

Khi bạn sử dụng Time Machine trên máy tính xách tay, Time Machine không chỉ giữ bản sao của mọi thứ trên ổ đĩa sao lưu, mà còn lưu “ảnh chụp nhanh cục bộ” của các tệp đã thay đổi trên ổ đĩa trong, để bạn có thể khôi phục các phiên bản trước đây. Các ảnh chụp nhanh cục bộ này được tạo hàng giờ, trừ khi bạn tắt Time Machine, và chúng được lưu trên ổ đĩa trong của máy tính xách tay. Nếu bạn vô tình xóa hoặc thay đổi tệp, bạn có thể sử dụng Time Machine để khôi phục tệp đó.

Khi truy cập Time Machine, bạn sẽ nhìn thấy màn hình này. Bấm vào các mũi tên để điều hướng qua các bản sao lưu của bạn (hoặc bấm vào dòng thời gian sao lưu ở bên phải) và chọn các tệp cần khôi phục

Mặc dù Time Machine tạo ra các ảnh chụp nhanh cục bộ trên máy tính xách tay, nhưng bạn cũng nên sao lưu các tệp vào một vị trí khác ngoài ổ đĩa trong của mình, như ổ đĩa cứng ngoài, ổ đĩa trên mạng hoặc Time Capsule. Bằng cách đó, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với ổ đĩa trong hoặc với máy Mac, thì bạn vẫn có thể khôi phục toàn bộ hệ thống vào một máy Mac khác và lấy lại tất cả thông tin như cũ bất kỳ lúc nào.

  1. Kết nối ổ đĩa cứng ngoài với máy Mac và bật thiết bị.

    Bạn sẽ được hỏi xem có muốn sử dụng ổ đĩa đó để sao lưu máy Mac không.

  2. Bấm vào Sử dụng làm Ổ đĩa Sao lưu rồi làm theo các hướng dẫn trong tùy chọn Time Machine.

    Để mở tùy chọn Time Machine, hãy chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, rồi bấm vào Time Machine.

    Mở tùy chọn Time Machine cho tôi