Sử dụng iTunes để phát nhạc, phim và nhiều nội dung khác
Phát nhạc, phim và nhiều nội dung khác iTunes có mọi thứ bạn cần để…

Sử dụng iMovie để nhập, sửa và chia sẻ phim
Nhập, sửa và chia sẻ phim Sử dụng iMovie để nhập video gia đình từ…

Tạo nhạc trong GarageBand
Tạo nhạc GarageBand đặt toàn bộ phòng thu âm nhạc lên máy Mac của bạn…

Ghi CD và DVD
Nếu máy Mac được tích hợp sẵn ổ đĩa quang hoặc nếu bạn kết nối…