Ghi CD và DVD

Nếu máy Mac được tích hợp sẵn ổ đĩa quang hoặc nếu bạn kết nối ổ đĩa DVD ngoài (như: ổ đĩa USB SuperDrive của Apple), thì bạn có thể ghi tệp vào CD và DVD để chia sẻ tệp với bạn bè, di chuyển tệp giữa các máy tính hoặc để tạo các tệp sao lưu. Các đĩa bạn ghi trên máy Mac cũng có thể sử dụng được trên máy tính Windows và các loại máy tính khác.

 1. Lắp đĩa trắng vào ổ đĩa quang.

  Nếu bạn nhìn thấy hộp thoại, hãy bấm vào menu bật lên, rồi chọn Mở Finder. Chọn “Đặt thao tác này làm mặc định” nếu bạn muốn mở Finder mỗi lần bạn lắp đĩa trắng vào.

  Đĩa xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

 2. Bấm hai lần vào đĩa để mở cửa sổ của đĩa, sau đó kéo các tệp và thư mục bạn muốn ghi vào cửa sổ.

  Biệt hiệu của các tệp được đặt ở cửa sổ của đĩa. Các tệp gốc không bị di chuyển hoặc xóa.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn ghi các tệp tương tự nhau vào các đĩa nhiều lần, hãy sử dụng thư mục ghi đĩa.

 3. Sắp xếp và đổi tên các tệp.

  Khi đĩa được ghi, các mục trên đĩa có cùng tên và vị trí mà chúng có như trong cửa sổ đĩa. Sau khi đĩa được ghi, bạn không thể thay đổi các mục.

 4. Chọn Tệp > Ghi [đĩa], rồi làm theo các hướng dẫn.

  Các tệp được trỏ đến từ biệt hiệu được ghi vào đĩa. Ngoài ra, nếu thư mục bạn thêm vào đĩa có chứa biệt hiệu, thì các tệp được trỏ đến từ những biệt hiệu đó cũng được ghi vào đĩa.

  Ghi chú: Nếu bạn tháo đĩa mà không ghi, thư mục ghi với các mục bạn đã sao chép vào đĩa được tạo ra và đặt trên màn hình nền của bạn. Để hoàn thành quá trình ghi đĩa, hãy bấm vào biểu tượng ghi đĩa bên cạnh thư mục trong thanh bên Finder hoặc nhấn và giữ phím Control trong khi bạn bấm vào đĩa bất kỳ, rồi chọn Ghi Đĩa từ menu phím tắt.

Để ghi ảnh đĩa (tệp .dmg) vào đĩa, hãy giữ Control và bấm vào tệp ảnh đĩa, chọn “Ghi Ảnh Đĩa [tên đĩa] vào Đĩa” từ menu phím tắt, rồi làm theo các hướng dẫn. Bạn cũng có thể ghi các tệp âm thanh và video vào đĩa từ thư viện iTunes. Để biết hướng dẫn, hãy xem Tạo CD và DVD của riêng bạn.

Mẹo: Để xóa nội dung trong đĩa có thể ghi lại, hãy giữ Control và bấm vào ổ đĩa CD hoặc DVD trong thanh bên Finder, rồi chọn Xóa Đĩa Có thể ghi lại từ menu phím tắt.