Phát nhạc, phim và nhiều nội dung khác

iTunes có mọi thứ bạn cần để được giải trí—mọi nơi, mọi lúc bạn muốn. Với iTunes, bạn có thể sắp xếp và phát nhạc và video; tìm nhạc, phim, chương trình TV, podcast và nhiều nội dung khác; và thiết lập iPad, iPhone hoặc iPod của bạn.

Ví dụ về cửa sổ iTunes

iTunes đi kèm trên mọi máy Mac mới.

Mở iTunes cho tôi

Mở Trợ giúp iTunes cho tôi

Xem thêm

Trang web iTunes