Sử dụng bàn di chuột hoặc chuột
Trong OS X, bạn tương tác với máy Mac bằng cử chỉ, đó là những…

Tăng hoặc giảm âm lượng
Để thay đổi âm lượng máy tính của bạn, bấm Điều khiển âm lượng trong…

Sử dụng camera tích hợp
Nếu máy Mac hoặc màn hình của bạn được tích hợp sẵn camera iSight, FaceTime…

Kết nối màn hình
Bạn có thể dễ dàng xem màn hình nền của máy Mac trên màn hình,…

Sử dụng AirPlay để xem màn hình của bạn trên HDTV
Phản chiếu AirPlay cho phép bạn gửi không dây nội dung trên máy Mac của…