Sử dụng AirPlay để xem màn hình của bạn trên HDTV

Phản chiếu AirPlay cho phép bạn gửi không dây nội dung trên máy Mac của mình đến HDTV với Apple TV. Nếu máy Mac hỗ trợ chức năng Phản chiếu AirPlay, thì biểu tượng trạng thái AirPlay sẽ xuất hiện trên thanh menu của máy Mac khi Apple TV được kết nối vào cùng mạng với máy Mac.

Thiết lập máy tính Mac, HDTV và Apple TV

Trước khi bạn bắt đầu, hãy xem bài viết Sử dụng AirPlay để xem màn hình máy Mac của bạn trên HDTV trong phần Hỗ trợ của Apple, để tìm hiểu xem bạn có thể sử dụng Phản chiếu AirPlay với Apple TV và máy Mac của mình không.

  1. Đảm bảo máy Mac và Apple TV của bạn nằm trong cùng một mạng.

  2. Bấm vào biểu tượng trạng thái AirPlay trên thanh menu của máy Mac, rồi chọn Apple TV.

    Ghi chú: Nếu bạn không thấy biểu tượng trạng thái AirPlay trong thanh menu, kiểm tra xem Apple TV của bạn đã được thiết lập đúng hay chưa.

  3. Để đặt xem kích cỡ của màn hình nền sẽ khớp với màn hình máy Mac hay TV, hãy bấm vào biểu tượng trạng thái AirPlay và chọn Máy Mac Này hoặc Apple TV. Nếu bạn đang dùng Phản chiếu AirPlay, thì biểu tượng trạng thái AirPlay sẽ có màu lam trên thanh menu.