Sử dụng camera tích hợp

Nếu máy Mac hoặc màn hình của bạn được tích hợp sẵn camera iSight, FaceTime hoặc FaceTime HD, bạn có thể sử dụng camera đó để chụp ảnh hoặc quay video bằng Photo Booth, thực hiện cuộc gọi video bằng FaceTime hoặc trò chuyện video với bạn bè và gia đình bằng Tin nhắn.

Bật camera: Đèn báo màu lục bên cạnh camera sẽ phát sáng khi ứng dụng dùng camera được mở.

Tắt camera: Đóng cửa sổ ứng dụng đang hoạt động. Đèn báo màu lục tắt, cho biết rằng camera tắt và video đã dừng.

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng camera với các ứng dụng kể trên, hãy xem Trợ giúp Photo Booth, Trợ giúp FaceTimeTrợ giúp Tin nhắn.