Tăng hoặc giảm âm lượng

  • Để thay đổi âm lượng máy tính của bạn, bấm Điều khiển âm lượng Thanh trượt âm lượng trong thanh menu, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng.

    Nếu Điều khiển âm lượng không có trong thanh menu, chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm vào Âm thanh. Bấm vào Đầu ra, sau đó chọn hộp kiểm “Hiển thị âm lượng trong thanh menu".

    Mở khung Đầu ra cho tôi