Tài nguyên khác

Tìm hiểu thêm thông tin về máy Mac của bạn

Để xem các thông số của máy tính, hãy chọn menu Apple > Giới thiệu về máy Mac Này. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy bấm vào Báo cáo Hệ thống trong khung Tổng quan.

Để biết các thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của máy tính, hãy truy cập Thông số Kỹ thuật Nổi bật của Hỗ trợ của Apple. Để xem thông số kỹ thuật bằng các ngôn ngữ khác, hãy bấm vào “Tech Specs in other languages”.

Để tìm tài liệu hướng dẫn cho máy tính, hãy truy cập Hướng dẫn Nổi bật của Hỗ trợ của Apple. Nếu bạn không thấy máy Mac của mình, hãy bấm vào Browse by Product, rồi bấm vào notebook Mac hoặc máy Mac để bàn. Để xem tài liệu hướng dẫn bằng ngôn ngữ khác, hãy bấm vào “Manuals in other languages”.

Nhận thêm thông tin về cách khắc phục sự cố

Duyệt hoặc tìm kiếm trong trang web Hỗ trợ của Apple hoặc sử dụng Cộng đồng Hỗ trợ của Apple để nhận thông tin từ những người dùng Apple khác trên toàn thế giới.

Bạn vẫn gặp sự cố?

Hãy xem các tùy chọn bảo trì và sửa chữa của bạn. Chọn menu Apple > Giới thiệu về máy Mac Này. Trong cửa sổ Thông tin Hệ thống, hãy bấm vào Dịch vụ, rồi bấm vào “Hiển thị tùy chọn sửa chữa và dịch vụ của tôi”. Bạn cũng có thể muốn bấm vào “Kiểm tra trạng thái phạm vi hỗ trợ và dịch vụ của tôi”.

Nếu bạn không thể mở Thông tin Hệ thống, hãy tham khảo bài viết Hỗ trợ của Apple Giới thiệu về phạm vi hỗ trợ và các tùy chọn dịch vụ.