Quét hình ảnh hoặc tài liệu

Nếu bạn có máy quét hoặc máy in với máy quét thì bạn không cần bất kỳ phần mềm đặc biệt nào để quét hình ảnh.

Trước khi quét, bạn cần mở máy quét. Sau đó, làm theo các hướng dẫn dành cho máy quét tiếp tài liệu tự động hoặc máy quét nền phẳng. Với máy quét có bộ tiếp tài liệu tự động, bạn có thể quét vài trang một lúc. Với máy quét nền phẳng, bạn có thể quét nhiều hình ảnh nhỏ hơn cùng lúc, lưu từng hình ảnh thành một tệp riêng và làm thẳng mọi ảnh bị cong trên nền quét trong quá trình quét.

Ghi chú: Các tùy chọn sau có thể không có sẵn cho máy quét của bạn. Nếu những hướng dẫn này khác những gì bạn thấy trên màn hình, hãy tham khảo tài liệu kèm theo ứng dụng bạn đang sử dụng.

Mở máy quét

 1. Kết nối máy quét, cắm phích điện và bật máy quét.

 2. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, rồi bấm vào Máy in & Máy quét.

  Mở tùy chọn Máy in & Máy quét cho tôi

 3. Chọn máy quét của bạn trong danh sách bên trái rồi bấm Mở Máy quét ở bên phải.

  Nếu máy quét của bạn cũng là máy in, bạn có thể cần bấm Quét ở bên phải trước khi bạn có thể bấm Mở Máy quét.

  Nếu bạn không thấy nút Mở Máy quét, thì có thể bạn cần thiết lập máy quét hoặc kiểm tra tài liệu kèm theo máy quét để biết cách thực hiện quá trình quét.

Quét bằng máy quét tiếp tài liệu tự động

Khi bạn quét bằng máy quét tiếp tài liệu tự động, hệ thống sẽ sử dụng cùng một cài đặt cho tất cả các trang trong cửa tiếp. Nếu bạn cần dùng các cài đặt khác nhau cho các trang (ví dụ: một số trang dùng thang màu xám và một số trang có màu), hãy quét các trang đó theo các nhóm khác nhau.

 1. Đặt trang vào cửa tiếp tài liệu của máy quét.

 2. Chọn mục Sử dụng Cửa tiếp Tài liệu.

 3. Đặt tùy chọn quét. Bạn có thể cần phải bấm Hiển thị Chi tiết để xem tất cả các tùy chọn khả dụng. Bạn có thể chọn bất kỳ mục nào sau đây:

  • Chọn loại hình ảnh sẽ quét: Sử dụng menu bật lên Loại.

   Chọn Văn bản cho hình ảnh đen trắng với độ tương phản cao, chẳng hạn như tài liệu; chọn Đen & Trắng cho hình ảnh thang màu xám; và chọn Màu cho ảnh màu.

  • Quét cả hai mặt của trang: Chọn mục Song công.

  • Chọn kích cỡ cho mục được quét: Sử dụng menu bật lên Kích cỡ.

  • Chọn nơi lưu mục được quét: Sử dụng menu bật lên Quét vào.

   Nếu bạn chọn thư mục, thì các mục sẽ được lưu vào thư mục đó. Nếu bạn chọn ứng dụng, thì các mục sẽ được mở bằng ứng dụng đó.

  • Điều chỉnh màu và độ phơi sáng của hình ảnh được quét: Chọn mục Thủ công từ menu bật lên Hiệu chỉnh Hình ảnh, rồi điều chỉnh các bộ điều khiển.

   Nếu bạn không thấy các điều khiển hiệu chỉnh hình ảnh, hãy cuộn xuống hoặc làm cho cửa sổ Máy quét cao hơn.

 4. Bấm vào Quét.

  Máy quét sẽ lần lượt quét từng trang.

Nếu bạn quét nhiều hình ảnh và muốn lưu tất cả trong một tài liệu, bạn có thể kết hợp các tệp PDF.

Quét bằng máy quét nền phẳng

 1. Đặt các mục lên nền máy quét.

  Nếu bạn muốn lưu từng mục vào một tệp riêng, hãy bảo đảm để lại khoảng trống giữa từng mục trên nền máy quét. Nếu bạn quét hình ảnh chứa nhiều khoảng trắng, thì máy quét có thể nhập hình ảnh đó thành nhiều hình ảnh được quét.

 2. Bỏ chọn Sử dụng Cửa tiếp Tài liệu, nếu mục đó xuất hiện.

 3. Chọn nơi lưu các mục được quét từ menu bật lên bên trái.

  Nếu bạn chọn thư mục, thì các mục sẽ được lưu vào thư mục đó. Nếu bạn chọn ứng dụng, thì các mục sẽ được mở bằng ứng dụng đó.

 4. Chọn kích cỡ của hình ảnh hoặc tài liệu bạn đang quét từ menu bật lên bên phải.

  Bạn có thể chọn khổ giấy chuẩn hoặc một trong các tùy chọn sau đây:

  • Phát hiện Các hình ảnh Riêng lẻ: Lưu trữ từng mục vào tệp của riêng mình và làm phẳng mục bị cong mép.

  • Phát hiện Hộp đóng: Bao gồm tất cả các mục trên nền máy quét trong một hình ảnh chỉ đủ lớn để bao gồm tất cả các mục đó. Các mục bị cong mép không được làm phẳng.

 5. Bấm vào Quét.

  Quá trình quét sơ bộ xác định những mục nằm trên nền máy quét. Quá trình quét bổ sung được thực hiện cho từng tệp đã được tạo.