Sử dụng thẻ để sắp xếp các tệp

Bạn có thể gắn thẻ các tệp và thư mục để giúp dễ tìm kiếm hơn. Các thẻ hoạt động với tất cả các tệp và thư mục của bạn, cho dù bạn lưu trữ chúng trên máy Mac hoặc lưu chúng trong iCloud.

Gắn thẻ tệp và thư mục

Bạn có thể thêm nhiều thẻ vào bất kỳ tệp nào.

 • Gắn thẻ cho tệp đang mở: Giữ con trỏ ở bên phải của tiêu đề tài liệu, bấm vào mũi tên, bấm trong trường Thẻ, sau đó nhập thẻ mới hoặc chọn một thẻ từ danh sách.

 • Gắn thẻ cho tệp mới khi bạn lưu:  Lưu tệp. Trong hộp thoại Lưu, bấm trong trường Thẻ, sau đó nhập thẻ mới hoặc chọn một thẻ từ danh sách.

 • Gắn thẻ cho tệp trên màn hình nền hoặc trong Finder:  Chọn mục và mở menu Tệp. Bạn cũng có thể giữ Control và bấm vào mục, hoặc chạm vào mục bằng hai ngón tay. Chọn một màu bên dưới Thẻ hoặc bấm Thẻ để chọn từ nhiều thẻ hoặc nhập thẻ mới.

  Trong cửa sổ Finder, bạn cũng có thể chọn mục, bấm vào các nút Thẻ , sau đó nhập thẻ mới hoặc chọn thẻ từ danh sách.

Tìm các mục bạn đã gắn thẻ

 • Bấm vào biểu tượng Finder trên Dock để mở cửa sổ Finder. Để xem mọi thứ có thẻ nhất định, bấm vào thẻ trong thanh bên Finder.

  Để thay đổi các mục bạn muốn xem trong thanh bên, chọn Finder > Tùy chọn, bấm Thẻ, sau đó chọn thẻ mà bạn muốn xem.

Bạn cũng có thể sắp xếp các mục trong Finder theo thẻ hoặc tìm kiếm thẻ. Để tìm kiếm thẻ, nhập màu hoặc tên thẻ trong trường tìm kiếm của Finder, sau đó chọn thẻ từ các gợi ý.

Xóa thẻ

 • Xóa thẻ khỏi một mục: Control-bấm vào mục hoặc chạm vào mục bằng hai ngón tay, sau đó bấm Thẻ. Chọn thẻ mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn Delete.

 • Xóa thẻ khỏi máy Mac của bạn: Trong Finder, chọn Finder > Tùy chọn, rồi bấm vào Thẻ. Chọn (các) thẻ bạn muốn xóa, rồi bấm vào nút Xóa .

Sửa thẻ

Trong Finder, chọn Finder > Tùy chọn, bấm vào Thẻ, rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Xem thẻ trong thanh bên Finder: Chọn hộp kiểm màu lam ở bên phải của thẻ.

 • Thay đổi màu thẻ: Bấm vào màu bên cạnh thẻ , sau đó chọn một màu mới.

 • Thay đổi tên thẻ: Bấm vào thẻ, bấm vào tên của thẻ, sau đó nhập tên mới.

 • Tạo thẻ mới: Bấm nút Thêm .

 • Xóa thẻ: Chọn thẻ, rồi bấm vào nút Xóa .

 • Thêm thẻ vào menu phím tắt: Chọn thẻ trong danh sách, sau đó kéo lên trên thẻ mà bạn muốn thay thế trong phần mục ưa thích ở dưới cùng cửa sổ. Có thể có tối đa bảy thẻ trong menu phím tắt xuất hiện khi bạn Control-bấm vào tệp.

 • Xóa thẻ khỏi menu phím tắt: Kéo thẻ ra khỏi phần Thẻ Ưa thích tới khi bạn thấy một ký hiệu xóa màu xám (x).