Tạo tài liệu

 • Mở ứng dụng bạn dùng để tạo tài liệu, rồi bấm vào Tài liệu Mới trong hộp thoại Mở hoặc chọn Tệp > Mới.

  Chẳng hạn, hãy mở TextEdit để tạo tài liệu văn bản thuần túy, văn bản đa dạng thức hoặc HTML.

  Mở TextEdit cho tôi

Apple cung cấp một số ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để tạo bảng tính, bài thuyết trình, báo cáo và nhiều tài liệu khác:

 • Numbers: Tạo các bảng tính để tổ chức và trình bày dữ liệu của bạn. Bắt đầu bằng một mẫu, rồi sửa đổi mẫu đó theo ý muốn của bạn—thêm công thức, biểu đồ, hình ảnh và các nội dung khác.

  Mở Numbers cho tôi (nếu được cài đặt)

 • Keynote: Tạo các bài thuyết trình đầy thuyết phục bằng hình ảnh, phương tiện, biểu đồ, hình động trang chiếu và các tính năng khác.

  Mở Keynote cho tôi (nếu được cài đặt)

 • Pages: Tạo thư, báo cáo, tờ bướm, áp phích và nhiều loại khác. Ứng dụng xử lý văn bản này có nhiều mẫu để bạn dễ dàng tạo ra những tài liệu bắt mắt.

  Mở Pages cho tôi (nếu được cài đặt)

Nếu bạn chưa có Numbers, Keynote hoặc Pages trên máy Mac của mình, thì các ứng dụng đó có sẵn trên App Store.

Mở App Store cho tôi

Chúng cũng có sẵn cho thiết bị iOS (từ App Store) và trên iCloud.com.