Xem tệp của bạn trong Finder

Finder là cấu trúc cơ sở cho máy Mac của bạn. Biểu tượng Finder trông giống như một khuôn mặt cười màu lam; bạn bấm vào biểu tượng đó trong Dock để mở cửa sổ Finder.

Biểu tượng Finder trên Dock

Bạn sử dụng cửa sổ Finder để sắp xếp và truy cập vào hầu hết mọi thứ trên máy Mac.

Ví dụ về cửa sổ Finder

Xem nội dung của bạn

Bấm vào các mục trong thanh bên Finder để xem các tệp, ứng dụng, bản tải về của bạn, v.v. Để làm cho thanh bên hữu ích hơn, hãy tùy chỉnh thanh bên.

Sử dụng thư mục ... hoặc không

Nếu muốn sắp xếp các tệp trong thư mục, bạn có thể làm việc đó. Rất dễ để tạo thư mục mới trong thư mục Tài liệu, trên màn hình nền, hoặc trê iCloud Drive. Để biết thêm thông tin về iCloud Drive, hãy xem Lưu trữ tài liệu bằng iCloud Drive.

Nếu bạn muốn tránh các thư mục, hãy sử dụng Tất cả Tệp của tôi. Tất cả các tệp trên máy Mac và iCloud đều có ở đó. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ để tổ chức các tệp.

Chọn chế độ xem của bạn

Bạn có thể chọn cách xem các mục trong cửa sổ Finder. Ví dụ: bạn không phải xem các mục trong danh sách—Cover Flow cho phép bạn lật qua các tệp và thư mục một cách trực quan.

Gửi mục bằng AirDrop

Bạn có thể gửi tệp đến thiết bị iOS hoặc máy Mac ở gần ngay từ Finder. Bấm AirDrop trong thanh bên để bắt đầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng AirDrop để gửi tệp tới các thiết bị gần bạn.

Bạn cũng có thể chọn tệp trong Finder, sau đó bấm vào nút Chia sẻ để chia sẻ bằng Mail, Tin nhắn, Twitter, Facebook, v.v.