Gebruikersaccounts instellen op de Mac

Als uw Mac meerdere gebruikers heeft, moet u voor iedere persoon een account instellen zodat hij of zij instellingen en opties kan personaliseren zonder dat dit gevolgen heeft voor de andere gebruikers.

Een gebruiker toevoegen

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.

  Open het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op het hangslot  om het te ontgrendelen en typ vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder.

 3. Klik op de knop met het plusteken  onder de lijst met gebruikers.

 4. Klik op het venstermenu 'Nieuwe account' en kies een type gebruiker.

  • Beheerder: Een beheerder kan andere gebruikers toevoegen en beheren, programma's installeren en instellingen wijzigen. De nieuwe gebruiker die u aanmaakt wanneer u de Mac voor het eerst configureert, is een beheerder. Uw Mac kan verschillende beheerders hebben. U kunt nieuwe beheerders aanmaken en gewone gebruikers beheerdersbevoegdheden geven. U wordt afgeraden automatisch inloggen in te stellen voor een beheerder. Als u dat wel doet, hoeft iemand de Mac alleen maar opnieuw op te starten om toegang met beheerdersbevoegdheden te krijgen. U kunt uw Mac beveiligen door namen en wachtwoorden van beheerders niet met anderen te delen.

  • Standaard: Standaardgebruikers worden geconfigureerd door een beheerder. Een standaardgebruiker kan programma's installeren en instellingen wijzigen voor eigen gebruik. Standaardgebruikers mogen geen andere gebruikers toevoegen of instellingen van andere gebruikers wijzigen.

  • Beheerd met ouderlijk toezicht: Gebruikers die onder ouderlijk toezicht zijn geplaatst, kunnen alleen toegang krijgen tot de programma's en onderdelen die zijn opgegeven door de beheerder die deze gebruikers beheert. De beheerder kan beperkingen instellen voor de contactpersonen en websitetoegang van de gebruiker en aangeven wanneer de computer kan worden gebruikt.

  • Alleen delen: Gebruikers voor alleen delen kunnen extern toegang krijgen tot gedeelde bestanden, maar kunnen niet inloggen op de computer of de instellingen op de computer wijzigen. Als u de gebruiker toegang tot uw gedeelde bestanden of scherm wilt geven, is het mogelijk dat u de instellingen moet wijzigen in het paneel 'Bestandsdeling', 'Schermdeling' of 'Extern beheer' van het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren.

  • Groep: Door gebruik te maken van groepen kunt u meerdere gebruikers dezelfde toegangsrechten geven. Wanneer u een groep specifieke toegangsbevoegdheden voor een map of bestand geeft, hebben alle leden van die groep toegang tot het onderdeel. Daarnaast kunt u een groep bepaalde toegangsbevoegdheden geven voor uw gedeelde mappen. U regelt de toegang van een groep tot uw gedeelde mappen door toegangsbevoegdheden in te stellen in het gedeelte 'Bestandsdeling' van het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren.

 5. Typ de volledige naam van de nieuwe gebruiker. Er wordt automatisch een accountnaam gegenereerd. Als u een andere accountnaam wilt gebruiken, voert u die nu in. U kunt de accountnaam later namelijk niet meer wijzigen.

 6. Typ een wachtwoord voor de gebruiker en herhaal dit ter bevestiging. Het is raadzaam een wachtwoordaanwijzing in te stellen als geheugensteuntje voor de gebruiker.

 7. Klik op 'Maak gebruiker aan'.

 8. Afhankelijk van het type gebruiker dat u aanmaakt, kunt u ook de volgende instellingen opgeven:

  • Als u de gebruiker op basis van een Apple ID externe toegang tot uw gedeelde bestanden en scherm wilt geven, klikt u op 'Stel in' en voert u de Apple ID van de gebruiker in. De Apple ID moet overeenkomen met de Apple ID die voor de gebruiker is ingevoerd in het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren op de Mac van de gebruiker.

  • Als de gebruiker tijdens het inloggen bij deze Mac het wachtwoord opnieuw mag instellen, schakelt u 'Sta toe dat gebruiker wachtwoord opnieuw instelt met Apple ID' in. Als deze optie gedimd is, klikt u op 'Stel in' en voert u de Apple ID van de gebruiker in.

  • Als u de gebruiker beheerdersbevoegdheden wilt geven, schakelt u 'Sta toe dat gebruiker deze computer beheert' in.

  • Als het om een kind gaat of een andere beheerde gebruiker, selecteert u 'Schakel ouderlijk toezicht in'. Klik op 'Open 'Ouderlijk toezicht'' om de gewenste beperkingen in te stellen voor de gebruiker.

  • In het geval van een gebruiker van het type 'Alleen delen' geeft u aan welke mappen de gebruiker kan weergeven en of de gebruiker uw scherm kan delen. Zie Bestanden delen met andere Mac-gebruikers en Uw scherm delen voor meer informatie.

Een groep aanmaken

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.

  Open het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op het hangslot  om het te ontgrendelen en typ vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder.

 3. Klik op de knop met het plusteken  onder de lijst met gebruikers.

 4. Klik op het venstermenu 'Nieuwe account' en kies 'Groep'.

 5. Typ een naam voor de groep en klik op 'Maak groep aan'.

 6. Selecteer de gebruikers en groepen die u wilt toevoegen aan de nieuwe groep.

Een gewone gebruiker beheerdersbevoegdheden geven

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.

  Open het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op het hangslot  om het te ontgrendelen en typ vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder.

 3. Selecteer een standaardgebruiker of een beheerde gebruiker in de lijst met gebruikers en selecteer vervolgens 'Sta toe dat gebruiker deze computer beheert'.

Tijdelijke gebruikers laten inloggen als gasten

U kunt een gastgebruiker aanmaken, zodat anderen uw Mac kunnen gebruiken zonder dat u hiervoor een volledige account hoeft te configureren. Met de functie 'Ouderlijk toezicht' kunt u de activiteiten van gasten beperken en opgeven welke mappen ze kunnen weergeven.

Gasten:

 • Hebben geen wachtwoord nodig om in te loggen

 • Kunnen de gebruikers- of computerinstellingen niet wijzigen

 • Kunnen niet extern inloggen als 'Extern inloggen' is ingeschakeld in het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren

Bestanden die door een gast worden aangemaakt, worden bewaard in een tijdelijke map. Deze map en de inhoud ervan worden echter verwijderd wanneer de gast uitlogt. U kunt de gastaccount in combinatie met de iCloud-voorziening Zoek mijn Mac gebruiken om uw Mac te vinden als u deze kwijt bent. U kunt zien waar uw Mac is als iemand uw Mac vindt, inlogt als gast en vervolgens met Safari het internet op gaat.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.

  Open het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op het hangslot  om het te ontgrendelen en typ vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder.

 3. Selecteer 'Gastgebruiker' in de lijst met gebruikers.

 4. Selecteer 'Sta toe dat gasten op deze computer inloggen'.

 5. Selecteer desgewenst 'Schakel ouderlijk toezicht in' en klik vervolgens op 'Open 'Ouderlijk toezicht''. Zie Ouderlijk toezicht configureren voor informatie over de beperkingen die u kunt instellen.

 6. Als gasten vanaf een andere computer in het netwerk toegang mogen hebben tot uw gedeelde mappen, selecteert u 'Sta toe dat gasten verbinding maken met gedeelde mappen'.

De manier van inloggen aanpassen

Als u een beheerder bent, kunt u bepalen hoe het inlogvenster eruitziet voor alle andere gebruikers.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.

  Open het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op het hangslot  om het te ontgrendelen en typ vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder.

 3. Klik in het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren op 'Inlogopties'.

 4. Klik op het venstermenu 'Automatisch inloggen' en kies een gebruiker of kies 'Uit'.

  Als u een gebruiker kiest uit het menu, wordt die gebruiker automatisch ingelogd wanneer de Mac wordt ingeschakeld. Als u 'Uit' kiest, verschijnt na het opstarten van de Mac een inlogvenster met alle gebruikers. De instelling voor 'Automatisch inloggen' wordt van kracht op het moment dat u de Mac opnieuw opstart. Uit veiligheidsoverwegingen moet u niet de optie kiezen waarmee de Mac automatisch wordt ingelogd met een beheerdersaccount. Als FileVault is ingeschakeld, is de functie voor automatisch inloggen uitgeschakeld.

 5. Selecteer de gewenste opties. Als iets niet duidelijk is, klikt u op de knop met het vraagteken  voor gedetailleerde informatie.

Als u nieuwe gebruikers toegang wilt geven tot uw gedeelde bestanden of het scherm, moet u mogelijk de instellingen wijzigen in het paneel 'Bestandsdeling', 'Schermdeling' of 'Extern beheer' van het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren.

Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Delen'.

Open het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren